Blog

Dybdestudiet af ‘filosofi med børn’

Du vil gerne vide noget mere om den filosofiske praksis. Dyk ned i historiefortællingen, den filosofiske fortælling, stimulustyper, rollen som facilitator, spørge- og faciliteringsteknikker eller et andet aspekt ved den filosofiske praksis.  Formålet med bloggen er at spejle de temaer, undringer og genvordigheder, som er forbundet med at skabe og understøtte en filosofisk praksis. Du er derfor velkommen til at kontakte Tankespirerne, hvis du savner lys og forstørrelsesglas på et særligt aspekt. God læsning

Hvad er en filosofisk litteraturdidaktik?

Hvad er en filosofisk litteraturdidaktik?

Vores børne- og ungdomslitteratur er mættet med filosofi, så lad os gøre det bøgerne allerede fordrer af os. Lad os filosofere med børn og unge.

Skolelæreren og ChatGPT 4 – Prompt Engineering som genre og værktøj

Skolelæreren og ChatGPT 4 – Prompt Engineering som genre og værktøj

Chat-GPT er ikke skabt til domænespecifikke opgaver, såsom at designe dit næste undervisningsforløb. Men hvad kan vi alligevel udrette med det nye superværktøj? I dette indlæg kortlægger jeg Prompt Engineering som genre og værktøj til at få bedre svar fra Chat-GPT.

Verdensbygning gennem filosofiske fortællinger

Verdensbygning gennem filosofiske fortællinger

Få værktøjerne til at konstruere en særlig type fortælling, som både er en glimrende igangsætter af den filosofiske dialog og samtidig kan binde hele undervisningsforløb sammen. Jeg kalder genren modsat-verdener, fordi fortællingen bogstavelig talt deler verden op i to.

Filosofi med børn – den bedste litteratur fra den store vide verden

Dialektikken som filosofiens og filosofiundervisningens fundament

Peter Worleys seneste to-bindsværk Corrupting Youth er den hidtil mest ambitiøse udlægning af Philosophy Foundations didaktiske hjørnesten, PhiE (Philosophical Enquiry). Worley genskaber og udvikler den filosofiske praksis omkring ‘filosofi med børn’ ved at genbesøge antikkens vigtigste filosoffer og den dialektiske tænkemåde.

Ingen dialog i klasserummet uden en effektfuld stimulus

Ingen dialog i klasserummet uden en effektfuld stimulus

Mange filosofisessioner er gode – få er noget helt særligt. Det særlige opstår, når indhold og konstruktioner finder sammen. I indlægget præsenterer jeg 4 særlige konstruktioner og anbefaler nogle sessioner, som udnytter det til fulde.

Den første filosofiske dialog med klassen – rammesætningen (del 3)

Den første filosofiske dialog med klassen – rammesætningen (del 3)

Regelsættet har en dobbelt funktion, det sætter grænser men åbner samtidig op for at dyrke særlige udfoldelsesmuligheder for den enkelte og fællesskabet. De følgende regler er skabt, afprøvet og fundet givtige i forhold til at understøtte den filosofiske dialog.