Blog

Ny til filosofi med børn

Du er ny til filosofi med børn, men formentlig ikke ny til at undervise.

Så lad Tankespirerne vise dig et klasserum, hvor der bliver undervist MED den sokratiske dialogform. Et lokale præget af 60 års erfaring og praksisser fra “filosofiske” skoler rundt omkring i verden, hvor der allerede bedrives filosofi med børn og unge.

Børn og unge tænker, idegenerere, indgår i dialog og opbygger reflekterede holdninger. Det er nok ikke en overraskelse, men måden vi kan facilitere disse skønne dyder i klassen, kan altid mestres lidt bedre.

Velkommen til at klasserum hvor der filosoferes.

Den første filosofiske dialog med klassen – rammesætningen (del 3)

Den første filosofiske dialog med klassen – rammesætningen (del 3)

Regelsættet har en dobbelt funktion, det sætter grænser men åbner samtidig op for at dyrke særlige udfoldelsesmuligheder for den enkelte og fællesskabet. De følgende regler er skabt, afprøvet og fundet givtige i forhold til at understøtte den filosofiske dialog.