Workshops

Fra tanke til handling

Den hurtigste vej til forståelse af den filosofiske dialogs helt særlige karakteristika sker i praksis. Se effekten på dialogen i klassen eller oplev dialogen og værktøjerne, som aktiv deltager i en workshop.

I skoleåret 23/24 tilbyder Tankespirerne også introduktionskurser, workshops og oplæg omkring brugen af kunstig intelligens i relation til lærergerningen.

Alle workshops og kurser kan afholdes på jeres skole eller i konferencelokalerne på Coworking Plus i Odense. 

Tankespirerne filosoferer med Skolen på Grundtvigsvej

Introducerende workshop til filosofi med børn og unge

 • Introduktion til filosofi med børn som undervisningspraksis
 • 3 timer
 • 6-30 deltagere
 • Pris: 5000 (+ kørsel & ekskl. moms)

Formål: I workshoppen udfoldes “Filosofi med børn” som undervisningspraksis. Når I afslutter workshoppen, har I forståelse for mindsettet, facilitatorrollen og de mest fundamentale spørge- og faciliteringsteknikker. I har samtidig afprøvet Tankespirernes undervisningsmaterialer og har derigennem en bedre mulighed for at bruge dem i klasserne. Med kurset får jeres institution desuden adgang til alle Tankespirernes undervisningsmaterialer og kan begynde implementeringen af den filosofiske praksis i de fleste skolefag og på alle klassetrin.

Indhold: Tankespirerne faciliterer flere filosofiske legeaktiviteter og en til to filosofiske dialoger med kursisterne. I kommer selv til at facilitere en dialog og afprøve spørge- og faciliteringsteknikkerne sammen med jeres kollegaer.

Arbejdsform: Vi vil hovedsageligt være samlet i en hesteskoformation og praktisere filosofisk dialog i storgruppen. I vil også arbejde i 2-4 mandsgrupper og øve de spørge- og faciliteringsteknikker, som kendetegner den særlige facilitatorrolle.

De vigtigste spørge- og faciliteringsteknikker i et kort kortformat. 

Øje med CPU-øjeæble

Workshop om kunstig intelligens i undervisningen

 • Opbyg en undervisningspraksis som integrerer generativ AI
 • 3-6 timer på jeres skole eller Coworking Plus i Odense
 • 4-20 deltagere
 • Pris aftales. Starter ved 5000 kr. (+ kørsel & ekskl. moms)

Formål: I vil få en grundlæggende forståelse af kunstig intelligens og hvordan man kan undervise i og med kunstig intelligens, som genererer tekst eller billede. Efter kurset vil I have et grundlag for at udvælge, tilpasse og gennemføre undervisning omkring udvalgte kunstige intelligenser i netop jeres klasser.

Indhold: Undervisningen vil være aktivitetsbåren. I vil stifte bekendtskab med det sprog, de stilladser og aktiviteter, som gør det muligt for eleverne at bruge kunstig intelligens som et værktøj i skriveprocesser og som kreativt værktøj. Der vil løbende være mulighed for at evaluere og tilpasse aktiviteterne til jeres klasse og fag, så I opbygger et ejerskab til aktiviteterne.

Obs. Vi vil kun bruge AI-værktøjer som er godkendt til brug i klasserne. I skal desuden abonnere på Skoletube.

Arbejdsform: Vi vil veksle mellem korte introducerende præsentationer og afprøvning af tilhørende aktiviteter. Vi skifter mellem storgruppe- og makkeraktiviteter. Aktiviteterne vil veksle mellem hands-on og reflekterende dialog.

Find dit næste forløb med billedgenerativ kunstig intelligens.

 

Tankespirerne filosoferer med skolefolk til Netværksdagen for filosofi med børn 2022

Skræddersyet workshop i filosofi med børn og unge

 • Skræddersyet implementering af filosofi med børn som undervisningspraksis
 • 4-6 timer
 • 4-30 deltagere
 • Pris aftales. Starter ved 6000 kr. (+ kørsel & ekskl. moms)

Formål: Hver praksis er unik, og sammen finder vi ud af hvordan jeres skolehverdag og faglige praksis kan understøttes med filosofiske aktiviteter. Når I afslutter workshoppen, har I forståelse for mindsettet, facilitatorrollen og de mest fundamentale spørge- og faciliteringsteknikker i relation til jeres tematiske fokus. Med kurset får jeres institution desuden adgang til alle Tankespirernes undervisningsmaterialer og kan begynde implementeringen af den filosofiske praksis i de fleste skolefag og på alle klassetrin.

Indhold: Workshoppen er opbygget som en introduktionsworkshop med 1-2 fokuspunkter, der er afstemt med jeres praksis. Workshoppen kan fx tilpasses enkelte fag, temaer, projekter og/eller UUV.

Fx kan Tankespirerne tilbyde sparring og didaktiske indgange til undervisning omkring kunstig intelligens og klima.

Arbejdsform: Vi vil hovedsageligt være samlet i en hesteskoformation og praktisere filosofisk dialog i storgruppen. I vil også arbejde i 2-4 mandsgrupper og arbejde med implementeringen af den filosofiske praksis i relation til det tematisk fokus på dagen.

Øje med CPU-øjeæble

ChatGPT som forberedelsesværktøj (NYHED)

 • Forstå og benyt ChatGPT som forberedelses- og undervisningsværktøj i lærergerningen
 • 6-7 timer
 • Pris aftales. Starter ved 7000 kr. (+ kørsel & ekskl. moms)

Formål: I vil kunne vurdere og benytte værktøjerne på OpenAIs platform ChatGPT. En viden som I vil kunne overføre til andre platforme og AI-værktøjer. Efter kurset vil I have et grundlag for at benytte følgende modaliteter til at skabe og vurdere indhold med AI: tekst, billede, tabeller og diagrammer, matematisk symbolsprog samt kode.

Indhold: I vil arbejde ved hver jeres computer med aktiviteter, som er afstemt med jeres faglighed og ønsker. Aktiviteterne vil være udvalgt på baggrund af jeres ønsker samt de funktionaliteter, som jeg vurdere kan skabe værdi for jer. Hver aktivitet vil blive introduceret og perspektiveret til lærergerningen med blik til jeres skolefag.

Arbejdsform: Vi veksler mellem en indføring i ChatGPTs interface og værktøjsportefølje samt hands-on aktiviteter. I vil gennemgå en perlerække af øvelser med ChatGPT. Der vil også være tid til at lære fra hinanden og være eksplorativ.

Obs. Kurset forudsætter at I har den betalte version af ChatGPT.

Hvordan kan du bruge ChatGPT til at skabe læremidler?

Tankespirerne filosoferer med børn på Sct. Albani skole

Den filosofiske dialog i klassen

 • Besøg i klassen
 • 1-5 lektioner i klasserne
 • Pris aftales. Starter ved 2000 kr. (+ kørsel & ekskl. moms)

Formål: Tankespirerne besøger din klasse og faciliterer en dialog med eleverne. Du indtager observationsrollen og får derved mulighed for at se effekten på dine elever og på fællesskabet. Samtidig får du en fornemmelse af den særlige facilitatorrolle. Du kan derefter tage stilling til, om den filosofiske praksis skal være en del af din undervisning.

Indhold: Jeg har udvalgt 1-2 lege samt en filosofisk dialog, som både er velegnet til introduktion og som er tematisk interessant for dig/jer.

Hvis I er en gruppe, vil Tankespirerne gerne facilitere flere dialoger i forskellige klasser.

Taletursbamsen Dumbos første møde med 5. klasse på Sct. Albani skole.

Få et kig ind i 3. klasse på Stige skole, hvor de praktiserer filosofi med børn.

Skal vi tage en snak om en filosofisk workshop på jeres skole?

Kontakt os i dag

Kontakt Martin Kongshave på:

Mail: tankespirerne@gmail.com

Tlf: 4169 0154

Martin Kongshave, stifter og ejer af Tankespirerne