Om Tankespirerne

Filosofi som en konkret praksis i skolefagene

I spidsen af Tankespirerne står Martin Kongshave – cand. mag i filosofi, folkeskolelærer og praktiker af ‘filosofi med børn’ gennem 7 år.

Tankespirernes særlige kunst er at fremdrage de temaer som former børn og unges liv og gøre dem til genstand for eksperimenteren, fordybelse og dialog.

Lad os skabe et dialogisk rum for børns filosofiske stemme

Børns filosofiske stemme vågner med deres første ord, men deres stemme dannes kun gennem andres mellemværende og ved at blive taget alvorlig. Filosofi med børn er en filosofisk dialogpraksis, som tager livtag med børns vigtigste spørgsmål erfaringer, ideer, argumenter og meninger og skaber rum til at undersøge dem i fællesskab.

Hvad vil det sige at være mig? Er noget for evigt? Hvornår er overvågning godt og hvornår er det invaderende? Hvad vil det sige at have et ansvar for sine handlinger? Hvordan kan vi forstå de nye digitale teknologier?

Mand på parkeringsplads holder tre kasseer

Når børns filosofiske stemme vækkes

Børn stiller ikke blot disse spørgsmål, de orienterer sig ud fra de svar, som de allerede har givet til dem. Ofte er disse svar lidt blinde, fordi børn og unge ikke har haft mulighed for at undersøge dem med andre. De er bare. Selvfølgelig slår vi ikke. Selvfølgelig er det mit ansvar, hvis jeg har sagt ja til det. Selvfølgelig kan man være bombesikker.

Tankespirerne åbner op for de selvfølgeligheder og sætter dem i spil gennem eksperimenterende aktiviteter og den sokratiske dialogform. Undervejs bliver børnene klogere på både deres egne og de andres holdninger – hvad er det egentlig, som jeg mener og hvorfor mener jeg det.

Når du kaster anker og sammen med børnene dykker ned i dybet, så sker der noget afgørende nyt. Vi kan ikke helt vide hvad det er, for en filosofisk samtale er som en eskavering, en udgravning, hvor de historier, nuancer, hjørnesten og argumenter, som vi hidtil har ladet forme os, ser dagens lys. Børnene får mulighed for at teste dem og reflektere dem. Måske for første gang.

Og ganske ofte fører det også til et holdningsskift, nye spørgsmål og en forøget nysgerrighed på hvad der former vores svar på livets vigtigste spørgsmål. Det er børnenes filosofiske stemme der er vågnet.

børn i en cirkel, undervisning

Den filosofiske dialog kommer ikke af sig selv! 

Alle kan svare ”ja” til at vi skal fremynde børns tænksomme, fleksible, iderige, argumenterende og delende væsener. Det er sværere at finde de helt rette værktøjer. Tankespirerne.dk er det værktøj.

Tankespirernes undervisningsmaterialer er skabt til at understøtte den filosofiske dialog i fagene, i UUV, i skole-hjem-samarbejdet, gennem lege.

Med en filosofisk dialog kan du fx starte et forløb i N/T om krible krable-dyr med en filosofisk samtale om hvorvidt vi skal træde på dyret eller ikke træde på dyret under vores fod? I idræt kan du undersøge, hvad det ville betyde for vores klassiske boldspil, hvis de blev gamificeret efter spilverdens nyeste kunster? Og i dansk kan du fx undersøge stemmens betydning for vores identitet, når børn læser op fra en bog med deres mest mystiske stemme? Og er sagen kunstig intelligens, så åbner Tankespirernes materialer for maskinernes måder at skabe mening på.

Tag ejerskab over dit filosofiske læringsrum og de teknologier som former os

Når du integrerer en filosofisk dialog i din fagundervisning, får du mulighed for at høre elevernes autentiske mening og gennemtænkte holdning til et presserende fænomen og fagrelevant tema. Det skaber motivation, forståelse og ejerskab hos eleven og giver dig blik for hvad eleverne tænker, finder vigtigt og forstår sig ud fra.

Tankespirerne tilbyder også værktøjer, studier og workshops og kurser som kan gøre dig mere tryg og kompetent, som facilitator af filosofiske aktiviteter. Herigennem kan du få endnu mere værdi ud af undervisningsmaterialerne og dialogen i klassen.

Tankespirerne er på forkant med de teknologier som former os

I 2024 er Tankespirerne også gået forrest i forståelsen og implementering af kunstig intelligens i relation til lærergerningen og fremtidens skoleliv. Skal du have en god forståelse og finde vej til tage styringen med hvordan AI skal og ikke-skal integreres i undervisningen, så find nogle af svarene på Tankespirernes platform eller book Tankespirerne til et oplæg eller kursus i AI. 

Oplæg om kunstig intelligens i auditorium