Velkommen til Tankespirerne

Filosofi med børn og unge i skolen

Tankespirerne tilbyder undervisningsmaterialer, studiematerialer og workshops til dig, som gerne vil understøtte børn og unges filosofiske selv gennem din undervisning. Tankespirerne er funderet i filosofi med børn-feltet, men trækker frimodigt på nyere didaktikker, som sætter det dialogiske, legende, refleksive og teknologiske i spil i relation til skolefagene. 

Symbolsk illustration af sokratisk dialog

Undervisningsmaterialer

Undervisningsmaterialer der understøtter en filosofisk og dialogisk undervisningsform i skolefagene. Gå på opdagelse i materialebanken, hvor temaer som kunstig intelligens, identitet, bæredygtighed, etiske dilemmaer og det gode liv kobles til skolefagene. 

Læs mere

Blog

Her kan du kaste anker og dykke ned i dybdestudiet af hvad ’filosofi med børn’ er og hvordan det kan praktiseres. Du kan også finde den nyeste viden om nyere kunstige intelligenser i relation til lærergerningen. 

Læs mere

Workshop

find den workshop om filosofi med børn eller kunstig intelligens, som passer til jeres ønsker. Du/I er altid velkomne til at tage kontakt og få en skræddersyet workshop inden filosofi med børn eller kunstig intelligens.

Læs mere