Velkommen til Tankespirerne

Filosofi med børn og unge samt kunstig intelligens

 

Tankespirerne tilbyder undervisningsmaterialer, studiematerialer og workshops til dig, som gerne vil understøtte børn og unges filosofiske selv gennem din undervisning. Tankespirerne er funderet i filosofi med børn-feltet, men trækker frimodigt på nyere didaktikker, som sætter det dialogiske, legende, refleksive og teknologiske i spil i relation til skolefagene. Det seneste halve år har teknologiforståelse og særligt AI også taget en prominent plads i Tankespirernes undervisningsmaterialer og på bloggen.

Symbolsk illustration af sokratisk dialog

Undervisningsmaterialer

Undervisningsmaterialer der understøtter en filosofisk og dialogisk undervisningsform i skolefagene. Gå på opdagelse i materialebanken, hvor temaer som kunstig intelligens, identitet, bæredygtighed, etiske dilemmaer og det gode liv kobles til skolefagene. 

Læs mere

Blog

Her kan du kaste anker og dykke ned i dybdestudiet af hvad ’filosofi med børn’ er og hvordan det kan praktiseres. Du kan også finde den nyeste viden om nyere kunstige intelligenser i relation til lærergerningen. 

Læs mere

Workshop

find den workshop om filosofi med børn eller kunstig intelligens, som passer til jeres ønsker. Du/I er altid velkomne til at tage kontakt og få en skræddersyet workshop inden filosofi med børn eller kunstig intelligens.

Læs mere