Velkommen til Tankespirerne

Filosofi med børn og unge i skolefagene

 

Tankespirerne tilbyder undervisningsmaterialer, studiematerialer og workshops til dig, som gerne vil understøtte børn og unges filosofiske selv gennem din undervisning. Tankespirerne er funderet i filosofi med børn-feltet, men trækker frimodigt på nyere didaktikker, som sætter det dialogiske, legende, refleksive og teknologiske i spil i relation til skolefagene.

Symbolsk illustration af sokratisk dialog

Årets tema 2024

AI og de nye superstjerner

 

Neurale netværk er vores tids nye superstjerner. De har vist sig at kunne løse opgaver, der for få år siden var forbeholdt mennesker. Og de gør det ofte bedre. Grundlæggende viden om kunstig intelligens (herunder maskinlæring og dybdelæring), bliver derfor en afgørende forudsætning for at forstå, hvad der sker i vores liv og samfund. Bliv klædt på til at undervise eksplorativt med og i AI.  

Metaforisk visualisering af neuralt netværk

Undervisningsmaterialer

Undervisningsmaterialer der understøtter en filosofisk og dialogisk undervisningsform i skolefagene. Gå på opdagelse i materialebanken, hvor temaer som kunstig intelligens, identitet, bæredygtighed, etiske dilemmaer og det gode liv kobles til skolefagene.

Læs mere

Blog

Her kan du kaste anker og dykke ned i dybdestudiet af hvad ’filosofi med børn’ er og hvordan det kan praktiseres. Du kan også finde den nyeste viden om generativ AI som værktøj i relation til lærergerningen og din undervisning. 

Læs mere

Workshop

Find den workshop eller det kursus om filosofi med børn eller kunstig intelligens, som passer til jeres ønsker. Du/I er altid velkomne til at tage kontakt og få et skræddersyet forløb inden for filosofi med børn eller kunstig intelligens.

Læs mere