Velkommen til Tankespirerne (siden er under let ombygning til medio april)

Filosofi og kunstig intelligens i skolefagene

 

Tankespirerne tilbyder undervisningsmaterialer, studiematerialer og workshops til dig, som gerne vil understøtte børn og unges filosofiske selv gennem din undervisning. Tankespirerne er funderet i filosofi med børn-feltet, men trækker frimodigt på nyere didaktikker, som sætter det dialogiske, legende, refleksive og teknologiske i spil i relation til skolefagene. Det seneste år har teknologiforståelse og særligt AI taget en prominent plads i Tankespirernes undervisningsmaterialer og på bloggen.

Symbolsk illustration af sokratisk dialog

Undervisningsmaterialer

Undervisningsmaterialer der understøtter en filosofisk og dialogisk undervisningsform i skolefagene. Gå på opdagelse i materialebanken, hvor temaer som kunstig intelligens, identitet, bæredygtighed, etiske dilemmaer og det gode liv kobles til skolefagene.

Læs mere

Blog

Her kan du kaste anker og dykke ned i dybdestudiet af hvad ’filosofi med børn’ er og hvordan det kan praktiseres. Du kan også finde den nyeste viden om generativ AI som værktøj i relation til lærergerningen og din undervisning. 

Læs mere

Workshop

Find den workshop eller det kursus om filosofi med børn eller kunstig intelligens, som passer til jeres ønsker. Du/I er altid velkomne til at tage kontakt og få et skræddersyet forløb inden for filosofi med børn eller kunstig intelligens.

Læs mere