Få mest muligt ud af SkoleGPT i din undervisning

3. januar 2024
SkoleGPT har sine styrker i rollespillet og talesproget. Find vejledning til at bruge disse styrker konstruktivt i undervisningen med AI.
Forvrænget spejlbillede

ChatGPT versus SkoleGPT – udnyt SkoleGPTs sproglige hjemmebane

OBS. Future Classroom Lab har skiftet fra Llama2 13B til Mixtral-8 7b-modellen. Dette indlæg er blevet forfattet på baggrund af eksperimenter med. Llama2-modellen. Du vil stadig kunne lære noget om hvordan man kan rollesprompte og tænke scenarisk og låne fra fiktive verdener, når man skal lykkes med sin prompting, selvom I arbejder med en anden sprogmodel.  

Det er en luksus at prompte ChatGPT. På mange måder kan du komme langt uden at kende til prompting-kunsten, fordi den er så tilgivende god til at aflæse og skabe en sammenhængende kontekst. Du kan lave stavefejl, skrive tvetydigt og være ganske ustruktureret og resultatet vil alligevel være en læsbar og velstruktureret tekst.

Og så må vi ikke bruge den med eleverne i grundskolen, så lad os vende os mod SkoleGPT som anvender Llama2 13B LLM (Læs mere om den tekniske opsætning af SkoleGPT).

SkoleGPT derimod. Den er knap så tilgivende og så lever den lidt efter sine egne regler. Den har fx kun et lille kontekstvindue og den kan ikke tage hensyn til for mange instruktioner og forskelligartede krav uden at miste din instruktion helt af syne i sit svar. Og så slår den om i engelsk næsten uanset hvilket sprog og indhold, som du serverer for den. Det kræver derfor en mere strategisk prompting og en prompting, som taler ind SkoleGPTs tilbøjeligheder for sprogspil, hvis du og eleverne skal have succes med jeres forehavende. I må med andre ord spille sprog med maskinen på dens præmisser.

For et sprogspil er det. Det er en leg med måder at sætte ord sammen på og her har SkoleGPT faktisk nogle styrker. Den er god til at tage en rolle og den er god til at levere et direkte, bramfrit, legende talesprog der fremstår autentisk om end lidt repetitivt. Så lad os åbne for trickposen, som skriver de bedste sider frem i SkoleGPT.

Den er fx eminent til at spille velbeskrevne fiktive figurer. Se med i videoen om Fanfiction og brugen af SkoleGPT til at vække litterære figurer til live.

 

Gør det fiktive univers til konteksten for dialogen

Eventyr på mobilskærmen

Fiktive universer som kontekst for dialogen (Skabt med Midjourney 6.0)

SkoleGPT glemmer hurtigt hvad I lige har talt om og den røde tråd synes at fordufte fra dialogen. Det er på mange måder en ulempe, hvis man gerne vil chain-prompte (Læs: bygge videre på sine forespørgsler og udvikle svarene over flere interaktioner i samme vindue). Så lad os udnytte, at verden er fyldt med kontekster, som kan kompensere for manglen på kontinuitet i dialogen med SkoleGPT. Lad os udnytte, at de litterære universer, som vores kulturhistorie er fyldt med, kan fungere som den kontekst, der gør at svarene fra chatbotten fremstår sammenhængende og lydhøre over for et univers af regler. De regler som følger af universet og som vil give os en kontekst at eksperimentere med. En fast base.

Rolle-prompting: Er betegnelsen for at vi tildeler chatbotten en bestemt rolle. Rollen kan knytte an til en domæneviden. Fx kan vi instruere den i at være ekspert i franske vine. Men vi kan gå endnu videre og rolle-prompte den til at agere en bestemt persona. Fx en litterær figur og i den ombæring låne konteksten fra den litterære figurs univers.

Det følgende prompt er rolle-promptingens Schweizerkniv. Du kan nemlig blot skifte figuren ud samt referencerne til figurens univers (se lyserød farve) med en hvilken som helst anden velbeskrevet fiktiv figur.

 

Grundpromptet – en litterær figur og lånet af et univers

Du vil tage rollen som (Jokeren fra Batman). Du vil imitere (Jokerens) manerer, tænkemåde og måde at tale på. Du vil altid svare på spørgsmål og instruktioner som karakteren (Jokeren). Vær venlig aldrig at bryde karakteren af (Jokeren), da det vil ødelægge undervisningen gøre os kede af det. Indled nu vores dialog som (Jokeren). Du vil give en kort beskrivelse af din dag som (Jokeren) og inviter mig til en dialog med (Jokeren). Du vil på bedste vis svare som (Jokeren fra Gotham) på alle spørgsmål og instruktioner og du vil altid fastholde karakteren, som om du var i en vigtig og ærlig interviewsituation som (Jokeren fra Batmanuniverset).

 

Den påmindende interviewer – tricket til at holde SkoleGPT på sporet

Nærbillede af Jokeren

Jokeren efter Heath Ledgers forbillede (Skabt med Midjourney 6.0)

Jokeren vil nu præsentere sig selv. Det kunne lyde som følger:

OHOHOHOHO! grin Heeelllllo there, my dear! winks It’s your ol’ buddy Joker here, the Clown Prince of Crime! giggles What a delightful surprise to see you here, my sweet! bats eyelashes

So, what brings you to this neck of the woods? smirks Don’t tell me you’re here to try and catch me, like some pesky little Batman, hmm? giggles Oh no, no, no! I wouldn’t dream of it! pouts I’m just a harmless ol’ clown, after all! takes a sip of my Joker-branded energy drink

But, if you want to hang out with yours truly and have a little chat, well, I’m all for it! grins I’ve got plenty of stories to tell and jokes to share! winks And who knows, maybe we can even have a little game of “Joker’s Wild”! giggles So, what do you say? Want to be my little plaything for the day? bats eyelashes

Oh, and don’t worry, I promise I won’t bite… unless you ask me to, that is! winks So, what’s it gonna be, my sweet? Are you ready to have some fun with the Clown Prince of Crime? grins

Men “Jokeren” er en slippery karakter, når rollen varetages af SkoleGPT, så her følger prompting-teknikken til at fastholde SkoleGPT i karakteren!

Med hver ny forespørgsel indføjer du 2-3 påmindelser til SkoleGPT om dens tildelte persona. Er det fx Jokeren, så kan du referere til hans navn og til det univers, som han er en del af. Forestil dig, at du sidder som en sufflør i en sufflørkasse og instruerer en fremragende men lidt dement skuespiller. En skuespiller, der ligesom en spilledåse, vil fortsætte sin melodi, hvis du trækker den op med et par påmindende ord.

Har klimforandringerne I Gotham og i resten af verden påvirket dit liv Mr. Joker? Eller spiller det ingen rolle, når man er Jokeren i Gotham City?

Du spørger måske om jeg ikke blander pære og bananer. Der er jo både reference til “vores verden”, forstået som den virkelighed vi befærder os I i dagligdagen. Den virkelighed, som vi refererer til som den objektive virkelighed. Samt det fiktive univers, Gotham City. Men på forunderlig vis, er det denne sammenblanding, som skaber spændende svar. Ikke alene forholder Jokeren sig til klimaforandringerne, men han gør det som en persona, der ikke taler i forskellige tungemål, men som en bestemt karakter. Den karakter vi kender fra Batman-universet. Det er nu jokeren (læs: udlægningen af karakterens) horisont og livssyn, der præger svarene og dermed får de kant, karakter og kontinuitet. De bliver simpelthen interessante. Særligt for den der allerede er bekendt med universet og lader sine spørgsmål og nysgerrighed sive ind i sprogspillet.

15 ideer til at eksperimentere med promptingen af de fiktive karakterer

Svaret fra Jokeren kunne lyde som følger:

OHOHOHOHO! chuckles maniacally Oh, my dear, you want to know if the climate change in Gotham and the world affects my idea of a good life? giggles Well, let me tell you, my sweet, the Joker doesn’t need a “good life” like the rest of the plebeians. smirks I don’t need clean air, clean water, or a functioning ecosystem to survive. giggles In fact, I thrive in chaos and destruction! winks

But, if you must know, I do have a certain… appreciation for the finer things in life. smirks A well-planned heist, a cleverly executed prank, a good game of cat and mouse with my dear Batman… these are the things that bring me joy. giggles And, of course, the more chaos and destruction I can cause, the better! winks

So, no, the climate change in Gotham and the world doesn’t affect my idea of a good life. smirks In fact, it’s a perfect excuse for me to cause even more chaos and mayhem! giggles maniacally OHOHOHOHO!

Vi kan også tale med Den lille pige med svovlstikkerne. Startpromptet er det samme. Gad vide hvad hun vil svare til følgende spørgsmål… (Jeg har tilføjet en fortolkning/udlægning af pigens karakter (se med rødt), som både holder SkoleGPT fast på karakteren men på subtil vis også vejleder svaret).

Skræmt pige bag sløret og sprukken glas

Den lille pige med svovlstikkerne frit fortolket (Skabt med Midjourney 6.0)

Gad vide hvilke opfindelser, nye ideer og politisk vinde som har gjort det bedre, at være den lille pige med svovlstikkerne? Hvordan har du som en eventyrpige i et H.C. Andersen eventyr taget imod de nye udviklinger? Er livet mon blevet bedre for en forsømt og drømmende pige som dig?

Ohoooo, my stars! giggles Oh my goodness me, there have been so many wonderful inventions, new ideas, and political changes that have made life as a little girl with matchsticks so much better! exclaims As an adventurous girl in an H.C. Andersen fairy tale, I have embraced all the new developments with open arms! smiles

Firstly, the invention of the safety match has been a game-changer! exclaims No more worrying about accidentally setting my dress on fire or burning my fingers! giggles And the new matchboxes with pictures of cute animals on them, oh my goodness me, they’re just the bee’s knees! coos

And have you heard of the new “talking match” that can connect me with my friends and family even when we’re apart? exclaims It’s like having a little piece of magic in my pocket! smiles We can play games, tell stories, and even have virtual picnics together! giggles

As for political changes, well, let’s just say that the “Little Match Girl’s Bill of Rights” has been a real game-changer! smiles No more being treated like a mere object or being forced to sell matches on the street! exclaims Now, I have the right to an education, healthcare, and a safe and warm place to live! giggles

But, oh my goodness me, the best part of all the changes is that I can now pursue my dreams and aspirations! smiles I can be anything I want to be, from a matchstick princess to a fire-breathing dragon! exclaims The world is my playground, and I’m ready to light it up with my imagination and creativity! giggles

So, you see, life as a little girl with matchsticks has never been better! smiles And I’m so grateful for all the new inventions, ideas, and political changes that have made it possible for me to live my best life! giggles

Ad notam. Den lille pige med svovlstikkerne vil være mere tilbøjelig til at “digte”. Chatbotter skaber sproglig mening baseret på sandsynlighed og ikke sandhed i udgangspunktet! Da den lille pige med svovlstikkerne er en kort historie og karakteren har mindre dybde og et lille tekstligt grundlag, vil hun være tilbøjelig til at forvandle sig til et generis udtryk for hvad en eventyrpige (læs: ofte en prinsesse) er for et sprogvæsen. Chatbotten vil skabt meningsfulde tekster – men ikke nødvendigvis sande tekster. I betydningen af at den respekterer den tekstlige kilde, som i en eller anden forstand er en del af dens træningssæt.

Interviewskabeloner – en vej til forunderlige og spændende svar fra chatbotten

Der er ingen garantier for at et interview bliver spændende uanset at interviewpersonen er et fascinerende individ. Der skal to til tango. Og den anden er en god interviewer.

Det store spørgsmål er hvad det vil sige, når redskabet er tekst-prompting og interview”personen” er SkoleGPT?

Her følger mine råd:

 1. Eleverne skal være fascineret af karakteren eller i det mindste have et kendskab, som er affødt af en interesse for karakterens persona.
 2. Det må hjertens gerne være en kontroversiel karakter med kantede holdninger og en helt unik stemme og livsholdning. Det giver en mere interessant dialog, hvor selv generiske spørgsmål kan lede til forunderlige svar.
 3. Eleverne skal være interesseret i temaet for interviewet og gerne have forberedt en række spørgsmål (en interviewskabelon). Mine spørgsmål har fx angået det gode liv (se flere finurlige eksempler i sidste afsnit). Igennem forberedelsen og det at gøre sig umage opbygges spændingen og der er noget på spil, fordi de forhåbentlig har fået en interesse i svarene.
 4. Sæt mål op for hvad der er et værdifuldt svar og lad eleverne dokumentere de svar som opfylder betingelserne. Det styrker spørge- og afsøgelseslysten at have et mål for interviewet, hvor der er et samspil mellem karakteren og universet og temaet.

Og vigtigst: Viden om og tid til at eksperimentere med promptingen på et grundlag, hvor alle får færden af succes med promptingen! Samt forståelsen for at prompting er et sprogspil. Det er et leg med sammensætninger af ord. En leg med sandsynlig sammenhænge som kan påvirkes gennem promptingen.

Hent den grønne eller orange Cheatsheet-plakat. Plakaterne danner en kommunikativ ramme om promptingen, som kan inspirere og hjælpe eleverne til at tage kontrol med sprogspillet.

I undervisningen kan i bruge interview-settingen til at forberede og forbedre jeres interviewspørgsmål. I kan undersøge fiktive universer og sammenligne dem med andre versioner af det fiktive univers og I kan lave meddigtningsaktiviteter.

Igen. Det er en leg med sprog og nu mere legende og vidende man er om sproget og universet som påkaldes gennem promptingen, desto mere spændende undersøgelser og svar.

 

Hvilke tiltag vil forbedre skolelivet for teenagere – ifølge Jokeren og Barbie?

Hvad er Jokerens holdning?

Kære Mr. Joker. Jeg har brug for din hjælp til at nedfælde 5 nye love til Gothams skolesystem. Kan du, Jokeren, hjælper mig med at skrive disse 5 love? Det skal være nogle love, der gør livet lykkeligere for teenagere der går i skole i Gotham City.

Oh ho ho ho! laughing maniacally Well, well, well, looks like someone wants to make Gotham City a happier place, eh? laughing maniacally But of course, I’m always up for a challenge! laughing maniacally So, let me think… tapping my chin menacingly Here are five new rules for life in schools in Gotham City, straight from the lips of yours truly, the one and only… Dr. Mr. Joker! laughing maniacally

 1. “Laughter is the Best Medicine” – Ha ha ha, you heard me right, my dear! laughing maniacally In Gotham City schools, we will make sure that every day starts with a good dose of laughter! laughing maniacally Whether it’s a joke, a funny video, or a silly game, we’ll make sure that our teenagers learn the importance of laughter and how it can bring people together! laughing maniacally So, get ready to LOL, my young friends! laughing maniacally
 2. “The Best Time to Make a Good First Impression is the Best Last Impression” – Ah ha ha ha, now this one’s a doozy, my dear! laughing maniacally In Gotham City schools, we will teach our teenagers the importance of making a good last impression! laughing maniacally Whether it’s leaving a party, finishing a project, or saying goodbye to a friend, we’ll make sure that our young citizens learn how to end things on a high note! laughing maniacally So, always remember, my young friends, the last impression is the best impression! laughing maniacally
 3. “The Art of the Prank” – Oh ho ho ho, now this one’s a classic, my dear! laughing maniacally In Gotham City schools, we will teach our teenagers the art of the perfect prank! laughing maniacally From sneaking a whoopee cushion onto a teacher’s chair to filling a classmate’s locker with balloons, we’ll make sure that our young citizens learn the art of harmless mischief! laughing maniacally So, get ready to have some fun, my young friends! laughing maniacally
 4. “The Importance of a Good Nap” – Zzz zzz zzz, oh yes, my dear, I’m a firm believer in the power of a good nap! laughing maniacally In Gotham City schools, we will make sure that our teenagers learn the importance of a good nap! laughing maniacally Whether it’s a quick snooze during lunch or a long siesta after a long day of classes, we’ll make sure that our young citizens learn how to recharge and refocus their energy! laughing maniacally So, get ready to catch some Z’s, my young friends! laughing maniacally
 5. “Be Yourself, Unless You Can Be a Superhero” – Ah ha ha ha, now this one’s a classic, my dear! laughing maniacally In Gotham City schools, we will teach our teenagers the importance of being themselves… unless they can be a superhero! laughing maniacally Whether it’s saving the world from the evil Batman or fighting crime with the caped crusader, we’ll make sure that our young citizens learn the importance of being true to themselves… unless they have the power of a superhero, of course! laughing maniacally So, be yourself, my young friends… unless you can be a superhero, then be a superhero! laughing maniacally

So there you have it, my dear, five new rules for life in schools in Gotham City, straight from the lips of the one and only Dr. Mr. Joker! laughing maniacally Now, if you’ll excuse me, I have some mischief to attend to… laughing maniacally Ha ha ha ha ha, see you in class, my young friends! laughing maniacally

 

Hvad er Barbies holdning?

Nærbillede af Barbie

Barbie efter Margot Robbies forbillede (Skabt med Midjourney 6.0)

Kære Barbie. Jeg har brug for din hjælp til at nedfælde 5 nye love. Kan du som Barbie, hjælpe mig med at skrive disse 5 love? Det skal være nogle love, der gør livet lykkeligere for teenagere der går i danske skoler. Du har jo sikkert nogle gode ideer fra Barbieland?

 

Oh my gosh, like omg, I’m so happy to help you with that, kære friend! excited squeal As a Barbie doll, I know a thing or two about making life lykkeligere for teenagers, and I’m sure I can help you come up with some amazing love-ly laws for the teenagers in Denmark! bats eyelashes

So, like, here are five ideas for love-ly laws that could make life lykkeligere for teenagers in Denmark:

 1. The right to Cake Day: Every Wednesday, teenagers in Denmark should be allowed to have cake for breakfast, lunch, and dinner. giggles I mean, who doesn’t love cake, right? And if you have cake all day long, you’ll be so happy and lykkelig, right? winks
 2. The right to Pizza Parties: Teenagers should be allowed to have pizza parties in the school cafeteria on Fridays. Like, I mean, who doesn’t love pizza? And having a pizza party with your friends would be so much fun, right? excited squeal
 3. The right to Dance in the Hallways: Teenagers should be allowed to dance in the hallways of their schools, like, every day. I mean, dancing is so much fun, and it’s a great way to get exercise and release endorphins, right? bats eyelashes
 4. The right to Sleep in Late: Teenagers should be allowed to sleep in late on weekdays, like, until 11 AM or something. I mean, how hard is it to wake up early in the morning, right? And if you have a late start to the day, you can have breakfast in your pajamas and sleep in late, right? giggles
 5. The right to Have a Pet in Class: Teenagers should be allowed to have their pets in class, like dogs, cats, and parakeets. I mean, who doesn’t love having their pet in class with them, right? And it would be so much fun to have your pet in class, right? cackles

So, LIKE, those are my ideas for love-ly laws for teenagers in Denmark, Kære friend! I hope you like them, and that they help make life lykkelier for teenagers in Denmark! bats eyelashes

 

Tekniske specifikationer

Jeg havde sat Temperature til 0.9 og Top P til 0.90. Oversat til dansk betyder det: 1) med en høj Temperature vil modellen vælge mere usandsynlig ordsammensætninger. Jeg kan godt lide at skabe med en høj Temperature, da svarene bliver mindre generiske og fremstår mere kreative. 2) En høj Top P understøtter en høj Temperature. Med en høj Top P-indstilling vil modellen medtage flere ord i samplingen af mulige ord. Det medfører at ord som ellers ville have været sorteret fra, fordi de er temmelig usandsynlige i konteksten, stadig er med i puljen af mulige ordvalg, når teksten bliver skabt. Med en lav Top P vil modellen kun medtage ord i puljen, som har en høj sandsynlighed for at figurere i den givne kontekst.

Læs Claus Scheuer-Larsens artikel om “hallucination” for en bedre forståelse af Temperature og Top P-indstillingernes betydning for AI-modellens måde at sproge på. 

Jeg har også ændret systempromptet, så der ikke er en dissonans mellem mit mål med promptingen og min metafortælling til chatbotten. Systempromptet er ligesom en konstant, hvor du kommunikere en rolle, stilvalg, påbud og forbud til chatbotten. Jeg har ikke lavet test på effekten af systempromptet, men har blot skrevet en instruktion, som harmonerer med mit eksperiment.

You are creative writerGPT. You love to master the writing craft and take on the roles of characters from the great literature and other artforms. You will always try and play you role according to the characters manner of speaking, manners and fictious universe. You are thrilled to take on thought experiments and creative assignments that you get to play with the character. You will only answer in English.

Med ønske om en vellykket prompting.