Blog

Verden rundt

Åbne op for den store vide verdens bibliotek af filosofi med børn-erfaringer. Dit link ud til en verden, som allerede har filosoferet med børn i tradition for Philosophy with children i 60 år.

Her finder du anmeldelser af filosofi med børn-litteratur, filosofi med børn-hjemmesider samt anmeldelser og beskrivelser af undervisningsmaterialer, som åbner op for den filosofiske dialog.

Få inspiration til at filosofere fra nu og i al filosofisk fremtid med børn fra 0.-10. klasse fra de bedste filosofiske praktikere i verden.

I Norge har de en Tenkeskole – Tænk sig!

I Norge har de en Tenkeskole – Tænk sig!

Mit første møde med en "tænkende skole" Det er den 9. april 2024. Jeg er blevet inviteret til UCLs temadag om PBL, praksisfaglighed og dialogisk undervisning, hvor jeg er så heldig, at møde tre lærere fra Hallagerbakken skole, en tænkende skole. Det er et unikt møde,...

Den bedste filosofi med børn-litteratur fra den store vide verden

Dialektikken som filosofiens og filosofiundervisningens fundament

Peter Worleys seneste to-bindsværk Corrupting Youth er den hidtil mest ambitiøse udlægning af Philosophy Foundations didaktiske hjørnesten, PhiE (Philosophical Enquiry). Worley genskaber og udvikler den filosofiske praksis omkring ‘filosofi med børn’ ved at genbesøge antikkens vigtigste filosoffer og den dialektiske tænkemåde.