Workshop om kunstig intelligens

Formål

I vil få en grundlæggende forståelse af generativ AI og hvordan man kan undervise i og med kunstig intelligens, som genererer tekst eller billede. Efter kurset vil I have et grundlag for at udvælge, tilpasse og gennemføre undervisning omkring udvalgte GPT-modeller.

Indhold

Undervisningen vil være aktivitetsbåren og eksperimenterende. I vil stifte bekendtskab med prompt-sproget samt de stilladser og aktiviteter, som gør det muligt for eleverne at bruge kunstig intelligens, som et værktøj i skriveprocesser, som tutor og vejleder samt til billedskabelse og billedmanipulation.
Der vil løbende være mulighed for at evaluere og tilpasse aktiviteterne til jeres klasse og fag, så I opbygger et ejerskab til aktiviteterne.

Arbejdsform

Vi veksler mellem introducerende præsentationer, afprøvninger og dialog. Vi vil både arbejde i storgruppe, makkerpar og selvstændigt. Aktiviteterne vil veksle mellem indføring i teknologien, hands-on og reflekterende dialog.

Efter kurset

I vil kunne orientere jer i det store landskab af generativ AI og udvælge passende værktøjer. I vil have et videns- og læremiddelgrundlag til at undervise i jeres klasse. I vil vide hvordan I kan introducere, stilladsere, gennemføre og evaluere aktiviteter med AI.

Obs. Vi vil kun bruge AI-værktøjer, som er GDPR-sikret. Vi vil benytte SkoleGPT samt Skoletubes integrerede AI-værktøjer. Hvis I ikke abonnerer på Skoletube, så bruger vi blot andre AI-værktøjer på dagen.

Praktisk info
  • Arbejdsform: Workshop
  • 3-6 timer på jeres skole eller på Coworking Plus i Odense
  • 4-20 deltagere
  • Pris aftales. Starter ved 4000 kr. (+ kørsel & ekskl. moms)
Book os i dag

Kontakt Martin Kongshave på:

tankespirerne@gmail.com

+45 4169 0154

Martin Kongshave, stifter og ejer af Tankespirerne
Om underviseren

I spidsen af Tankespirerne står Martin Kongshave – cand. mag i filosofi, folkeskolelærer og praktiker af ‘filosofi med børn’ gennem 7 år.

Martins særlige evne er at fremdrage de temaer som former børn og unges liv og gøre dem til genstand for eksperimenteren, fordybelse og dialog.

Andre workshops
Skræddersyet workshop i filosofi med børn og unge
I jeres praksis laver vi en skræddersyet implementering af filosofi med børn og unge som undervisningspraksis.

Skræddersyet workshop

Filosofi med børn og unge

Introducerende workshop i filosofi med børn og unge
Få en introduktion til filosofi med børn som undervisningspraksis. En autentisk dialogisk praksis, hvor I taler om de STORE filosofiske spørgsmål.

Introducerende workshop

Filosofi med børn og unge

Klassebesøg med den filosofiske dialog
Tankespirerne besøger din klasse og faciliterer en dialog med eleverne. Du indtager observationsrollen og får derved mulighed for at se effekten ...

Besøg i klassen

Den filosofiske dialog

Foredrag om generativ AI i skolen
Bliv inspireret til en fagre ny skolehverdag med generativ AI. I vil blive oplyst om teknologiens tekniske side, potentialer og faldgruber i ...

Foredrag

Generativ AI i skolen

ChatGPT kursus
Lær hvordan ChatGPT kan benyttes som forberedelses- og undervisningsværktøj i lærergerningen.

Kursus

ChatGPT i skolen