Undervisningsmaterialer

Undervisningsforløb

Find dit næste filosofiske undervisningsmaterialer i aktivitetskategorien ‘Undervisningsforløb’.

De filosofiske materialer understøtter en dialogisk, kritisk tænkende, undersøgende og kerende klassekultur, hvor børn og unge kan forme deres holdning og stillingtagen til de vigtigste filosofiske spørgsmål i deres tilværelse og i skolefagene.