Piraternes ene diamant

Det er svært at dele en diamanthård diamant mellem 9 pirater, så hvem skal have den ene diamant?

Piraternes ENE diamant stiller i den filosofiske dialog skarpt på spørgsmålet om hvilken forpligtelser, som følger/ikke følger af at have en matematisk funderet viden og magt.

I de matematiske aktiviteter opbygger eleverne en forståelse af hvordan de kan forudsige resultatet af en tilsyneladende tilfældig proces. Og være den ”heldige” piratkaptajn som får diamanten.

Sessionen sammenfletter filosofi med børn og det tænkende klasserum.