SkoleGPT Cheatsheet

En didaktisk model som du kan hænge op. En udførlig guide til promptingens kunst.

De voksne har deres prompting Cheatsheets. Og nu har de unge også deres.

SkoleGPT Cheatsheet er skabt til den GDPR-sikret generative AI, SkoleGPT, og kan bruges i grundskolen og på videregående uddannelser.

Det er udformet som en didaktisk model med fokus på det som SkoleGPT er bedst til. Rollespil, fiktion og hverdagsligt talesprog.

Hæng den op i klassen og lad de unge mennesker rådføre sig med den, når I eksperimenterer med SkoleGPT.

Læs med på bloggen og få mest muligt ud af SkoleGPT i din undervisning.