25 Start- og slutlege til det filosofiske læringsrum

Et slaraffenland af Start- og slutlege som understøtter opbygningen af det filosofisk fællesskab.

Alle legene kan leges i klassen. De har karakter af aktivitet og øvelse, som inddrager legende elementer og stemninger.

Legene er nøjsomt udvalgt fra hele verdens potpourri af legende aktiviteter ud fra 3 kriterier.

(1) De er kendetegnet ved at være lette at sætte i spil i den daglige undervisning.

(2) De engagerer eleverne og er stemningsfyldte.

(3) De understøtter opbygningen af et filosofisk fællesskab. Herunder det kerende, samarbejdet, den kritiske og kreative tænkning.

Bonus: Mange af legene kan bruges igen og igen og integreres i den faglige undervisning.