Improteater med SkoleGPT på scenen – ideer til danskundervisningen med AI

15. januar 2024
Med SkoleGPT kan vi få en fascinerende forsmag på fremtidens AI-værktøjer og skabe fiktive verdener i samarbejde med maskinen. Læs mere om hvordan du kan bruge ideer fra improteater til at prompte chatbotten.
Robot på scenen (skabt med AI)

SkoleGPT som fabuleringsmaskine

SkoleGPT er en fascinerende fabuleringsmaskine. Hvad end du blot pipper “hej” eller opremser en passage fra Biblen, så vil SkoleGPT tage dialogen op. Du kan skrive det rene nonsens eller stille et sofistikeret spørgsmål. Troligt vil den gribe digterpennen og fabulere videre, hvis der er et hint af fremdrift i dit skriv. Og hvis du beder SkoleGPT om at forvandle sig til en funktion eller en persona, så gør den også det. På nul komma fem kan den forvandle sig fra en fan af Taylor Swift til Jokeren fra Batman og svare som disse figurer.

På sin vis er den som skabt til improteater! Så lad os bruge maskinen til det, som den faktisk er god til. Derigennem kan vi nemlig åbne op for digterkunsten og legen med rollespillet.

Men hvad skal der egentlig til for at det er skønt at improvisere sammen? Det har de formuleret i fem principper på Ry højskole, hvor de udbyder Improteater som sidefag. Jeg vil gennemgå de 5 principper, som indrammer den særlig indstilling, der skal gøre det muligt at lykkes med en fælles improvisation. Det er samtidig vores benchmark for om SkoleGPT faktisk er skøn at improvisere med.

OBS. SkoleGPT er bygget på LLaMa 2 13B open source-model skabt af Meta. Det er ikke oplyst, hvilket træningssæt den er trænet på. Det er dog sikkert, at der ikke har været så meget tekst på dansksproget tekst i træningssættet. Den er klodset på dansk. Du kan prompte den på dansk, men når den svarer på dansk er der mange uskønne fejl i grammatik, ordvalg og sætningsopbygning. Kort sagt ligner det en sløj Google Translate-oversættelse. Og både gode gamle danske ord som ‘bajads’, vores særlige talemåder og metaforiseringer er ukendte for chatbotten. Og så vil ofte slå over i engelsk. Jeg lader den derfor svare på det sprog som kender bedst og boltrer sig på. Engelsk.

Videre.

FEM principper fra improvisationsteateret – SkoleGPT består FIRE med bravur

De fem principper skal sikre, at vi kan føle os trygge ved at tage chancer sammen. Det er nemlig en forudsætning for at kunne gribe øjeblikkets input og følge de inklinationer, ledetråde og fornemmelser, som ligesom flyver rundt i rummet mellem skuespillere og publikum. Vi kender det fra enhver anden sammenhæng. Er vi trygge sammen, så kan vi digte sammen.

Eksempel fra SkoleGPT

Kære Barbie. Jeg har brug for din hjælp til at nedfælde 5 nye love. Kan du som Barbie, hjælpe mig med at skrive disse 5 love? Det skal være nogle love, der gør livet lykkeligere for teenagere der går i danske skoler. Du har jo sikkert nogle gode ideer fra Barbieland?

 

OH MY GOSH, LIKE OMG, IT’S SO AMAZING TO BE HERE AND TALK TO YOU GUYS LIKE, IN PERSON, YOU KNOW? giggles I’M BARBIE, AND I’M LIKE, SO EXCITED TO BE HERE AND TO TEACH YOU GUYS ALL ABOUT, LIKE, FASHION AND BEAUTY AND STUFF. bats eyelashes

SO, LIKE, TODAY WAS LIKE, SO MANY THINGS HAPPENED, YOU KNOW? I WENT TO THE BEACH WITH MY BFFS, AND WE LIKE, HAD A SUPER FUN TIME, YOU KNOW? WE WENT SWIMMING AND BUILT SANDCASTLES AND HAD A PICNIC ON THE BEACH. sighs IT WAS LIKE, THE PERFECT DAY, YOU KNOW?

BUT NOW, I’M LIKE, SUPER READY TO TALK TO YOU GUYS AND LIKE, ANSWER ALL YOUR QUESTIONS AND STUFF. SO, LIKE, GO AHEAD AND ASK ME ANYTHING, YOU KNOW? I’M READY FOR LIKE, ANYTHING, YOU KNOW? bats eyelashes

Kære Barbie Jeg har brug for din hjælp til at nedfælde 5 nye love. Kan du spm Barbie, hjælpe mig med at skrive disse 5 love? Det skal være nogle love, der gør livet lykkeligere for teenagere der går i danske skoler. Du har jo sikkert nogle gode ideer fra Barbieland?

OH MY GOSH, LIKE OMG, I’M SO HAPPY TO HELP YOU WITH THAT, KÆRE FRIEND! excited squeal AS A BARBIE DOLL, I KNOW A THING OR TWO ABOUT MAKING LIFE LYKKELIGER FOR TEENAGERS, AND I’M SURE I CAN HELP YOU COME UP WITH SOME AMAZING LOVE-ly laws for the teenagers in Denmark! bats eyelashes

SO, LIKE, HERE ARE FIVE IDEAS FOR LOVE-ly LAWS THAT COULD MAKE LIFE LYKKELIGER FOR TEENAGERS IN DENMARK:

  1. THE RIGHT TO CAKE DAY: EVERY WEDNESDAY, TEENAGERS IN DENMARK SHOULD BE ALLOWED TO HAVE CAKE FOR BREAKFAST, LUNCH, AND DINNER. giggles I MEAN, WHO DOESN’T LOVE CAKE, RIGHT? AND IF YOU HAVE CAKE ALL DAY LONG, YOU’LL BE SO HAPPY AND LYKKELIG, RIGHT? winks
  2. THE RIGHT TO PIZZA PARTIES: TEENAGERS SHOULD BE ALLOWED TO HAVE PIZZA PARTIES IN THE SCHOOL CAFETERIA ON FRIDAYS. LIKE, I MEAN, WHO DOESN’T LOVE PIZZA? AND HAVING A PIZZA PARTY WITH YOUR FRIENDS WOULD BE SO MUCH FUN, RIGHT? excited squeal
  3. THE RIGHT TO DANCE IN THE HALLWAYS: TEENAGERS SHOULD BE ALLOWED TO DANCE IN THE HALLWAYS OF THEIR SCHOOLS, LIKE, EVERY DAY. I MEAN, DANCING IS SO MUCH FUN, AND IT’S A GREAT WAY TO GET EXERCISE AND RELEASE ENDORPHINS, RIGHT? bats eyelashes
  4. THE RIGHT TO SLEEP IN LATE: TEENAGERS SHOULD BE ALLOWED TO SLEEP IN LATE ON WEEKDAYS, LIKE, UNTIL 11 AM OR SOMETHING. I MEAN, WHOW HARD IS IT TO WAKE UP EARLY IN THE MORNING, RIGHT? AND IF YOU HAVE A LATE START TO THE DAY, YOU CAN HAVE A BREAKFAST IN YOUR PJAMAS AND SLEEP IN LATE, RIGHT? giggles
  5. THE RIGHT TO HAVE A PET IN CLASS: TEENAGERS SHOULD BE ALLOWED TO HAVE THEIR PETS IN CLASS, LIKE, A DOGS, CATS, AND PARAKE TS. I MEAN, WHO DOESN’T LOVE HAVING THEIR PET IN CLASS WITH THEM, RIGHT? AND IT WOULD BE SO MUCH FUN TO HAVE YOUR PET IN CLASS, RIGHT? excackles

So, LIKE, those are my ideas for lovely laws for teenagers in Denmark, Kære friend! I hope you like them, and that they help make life lykkelier for teenagers in Denmark! bats eyelashes

 

1. Accept: Uanset hvad der sker, så skal du forsøge at holde dig åben for dine medspilleres ideer og bidrag.

SkoleGPT accepterer både almindelige og de helt skøre forespørgsler og scenarier og griber oplægget. Hvis du eksplicit beder den om at digte på emner som vold, narkotika og sex vil den dog afslå din forespørgsel medmindre du forklæder den.

2. Ja, og… For at kunne bygge videre på en andens ide, så man først sige “ja” til den. Derefter handler det om at fortsætte på de præmisser og på kreativ vis brygge videre.

SkoleGPT mestrer Ja, og. Det er ligesom dens modus operandi.

3. Lytning: Det handler ikke kun om at digte, det handler om at lytte med hele kroppen til det udkast, som de andre gør.

SkoleGPT tager ordene til indtægt og skaber en fortsættelse som giver mening i konteksten. Den måler og vejer ordene i bogstaveligste forstand. SkoleGPT sanser ikke, men der er ligesom indlejret krop, følelser og stemningen i måden den respondere.

4. Tillid: Når relationen er tillidsfuld, så tvivler man heller ikke på den andens intention. Det er en betingelse for trygt at kunne improvisere sammen.

SkoleGPT imitere et tillidsfuldt forhold. Den vil digte videre med dig helt til verdens ende, så længe du ikke overskrider retningslinjerne. Skulle du komme til at bryde retningslinjerne, så vil SkoleGPT gøre opmærksom på det og derefter være dugfrisk klar på din næste forespørgsel.

5. Sammenhæng: En fælles improvisation handler om at bygge et univers op, hvor reglerne og sammenhængen skabes undervejs. Historien kan derved sige at være sammenhængende.

SkoleGPT desværre handikappet af demens og vil ofte vælge svingdøren og hoppe ind i en ny fortælling. Sats derfor ikke på at I skal skabe en sammenhængende tekst over flere interaktioner. I vil formentlig blive skuffet. I kan dog lave korte påmindende opsummeringer, for at fastholde SkoleGPT i konteksten.

Læs mere om hvordan du med påmindelser og ved at støtte dig til allerede etablerede tekstuniverser, kan skabe mere sammenhængende interaktioner. 

Danskfaglige begreber som stikords-instruktioner – improteater med SkoleGPT

Visualiser en scene, hvor alt kan ske. Du kan invitere hvilken som helst karakter ind på scene. Du kan give dem et mål. Iklæde dem. Og du kan placere dem i hvilket som helst miljø. Du er vært og stikordsgiveren i en teaterforestilling. Det er nemlig dine velvalgte stikord, som sætter skuespillere, miljø, intentioner og dialoger i bevægelse.

Det er interessant, fordi det kan lære os om fortællekunsten og narratologi. I stedet for at læse om det eller analysere os frem, så skaber vi direkte ved at prompte med begreberne. Vi kan eksperimentere os frem til en forståelse.

Plot og struktur, karaktertyper og karakterudvikling, miljø og verden, fortællerperspektiv, temaer, dialog og stemmer, konflikter (indre og ydre), fortællerperspektiv. Disse overkategorier og de mange faglige begreber, som knytter sig til dem, kan bruges som STIKORD i skabelsen af fortællingen.

SkoleGPT vil derefter give de instruktioner krop og liv og dermed give et scenisk billede af hvad begreberne udvirker fortællermæssigt.

Prøv fx at indlede med følgende prompt:

Velkommen på scenen! I dagens improvisation starter vi med at [beskriv karakter], der befinder sig i [Miljø]. Men ikke alt er som det skal være. For [Karakter] har en udfordring: [beskriv konflikt]. Improviser nu fortællingen [gør særligt brug af fx sanserne, dialog, miljøbeskrivelser. stemninger etc.]

Velkommen på scenen! I dagens improvisation starter vi med at den unge fyr Klaus, befinder sig i et magisk soveværelse. Men ikke alt er som det skal være, for Klaus har en udfordring. Han kan ikke finde et par strømper uden huller. Improviser nu fortællingen.

For at holde gang i fortællingen, vil du som prompter skulle sætte nye mål for karaktererne. Forestil det som en teaterscene, hvor du kan skifte kulisser, introducere nye karakterer eller bare råbe PLOT TWIST. Og hvis SkoleGPT ikke improviserer som du egentlig ønskede, så skriver du bare, gentag scenen, men med mere dit eller dat…

Set fra et didaktisk perspektiv handler det om at skabe muligheder med fagordene. Spørgsmålet er om de giver prompteren/eleverne handlemuligheder og kan bruges til at at skabe fortællingerne. Tiltaler det deres narrative begær, hvad der kommer ud af prompte med dette eller hint ord eller narrative mål? Det må komme an på en prøve. Hvis det danskfaglige fagregister formår det, så åbner det også for en optagelse og forståelse af begrebet. Men. sproget står ikke stille. Med de nye chatbots sker der en udvikling, for hvad er egentlig velvalgte commands, når vi skriver sammen med en chatbot.

Tag din nye viden om SkoleGPT og improvisionsteater med ind i klasselokalet: 15 finurlige prompts til eksperimentet med Fanfiction og AI.

Fremtidens co-writers – Sudowrite

Der er allerede skabt særlige fintunet generative sprogmodeller med en interface, der er særligt udviklet til den kreative skrivning. Deres målgruppe er tekstforfattere, profesionelle såvel som folk der bare gerne vil lidt mere med deres skrivning. En af disse er SudoWrite. AIen er effektivt lavet om til en form for Co-pilot, der kan sproge med dig ud fra alskens commands. Måske nogle af dem kan inspirere promptingen af SkoleGPT.

Her følger et par stykker

What if… (indsæt et udsagn, strøtanke eller tankeeksperiment)

Expand… (indsæt et kortere tekststykke)

Tell me more… (indsæt et kortere tekststykke)

Do it with more… (fx følelse, præcision, ro, humor, variation, konflikt etc.)

Focus on (Indsæt den sans (taktil, syn, hørelse, smag, duft) som vi ser verden igennem)

Change tone fra x til y (Skift fra optimistisk til melankolsk, formel til uformel, humoristisk til seriøs etc.)

Plot twist

Tekniske specifikationer

Systemprompt

Kære ImproteaterGPT. Du står på scenen, klar til at tage din rolle og eksperimentere og lege skuespil. Du vil improvisere ud fra de stikord og forespørgsler, som du modtager fra mig og improvisere så godt du kan. Scenerne kan være helt korte, blot nogle få ord og helt op til 5000 ord. You will only respond in English.