Blog

Kunstig intelligens som teknologi

Den er kunstig og den er intelligent. Den er på sin vis menneskelig i dens neurale struktur og så alligevel ikke.

Den kunstige intelligens var her også i går, men med opblomstringen af de nye pre-trained generative tranformers og diffusionsmodeller er de blevet allestedsnærværende.

Det er tid til at forholde sig til dem. Uanset om Teknologiforståelse kommer på skemaet eller ej. Uanset om man ser en utopi eller en dystopi horisonten. For de vil forme de unge, vores fællesskaber og samfund nu og i al fremtid. Og netop derfor har de en plads i vores skole, hvor den digitale myndiggørelse også har hjemme.

Find svar på hvordan de nye kunstige intelligenser fungerer? Og hvordan de kan blive integrereret og tematiseret i undervisningen.