Undervisningsmaterialer

Identitet

Find dit næste filosofiske undervisningsmaterialer, som inkluderer temaet ‘Identitet’.

Identitet i filosofi refererer til det, der definerer og adskiller en entitet (som et individ) fra andre. I analytisk filosofi fokuseres der ofte på spørgsmål om personlig identitet over tid, dvs. hvad der gør en person til den samme gennem forskellige tidsperioder. I kontinental filosofi udforskes identitet ofte i forhold til selvet og dets forhold til andre og til verden.

Et almindeligt eksempel på identitetsforståelse i dagligdagen er brugen af personlige fortællinger. Vi skaber og forstår vores identitet gennem de historier, vi fortæller om os selv og vores oplevelser. Disse fortællinger hjælper med at danne en sammenhængende fornemmelse af ‘jeg’ over tid, selvom vi ændrer os og udvikler os.

Hume argumenterede for, at der ikke findes en fast, uforanderlig ‘kerne’ af selvet; i stedet er vores oplevelse af identitet en samling af skiftende perceptioner og erfaringer. Dette synspunkt udfordrer ideen om en permanent personlig identitet og foreslår, at vores fornemmelse af ‘jeg’ er mere flydende og dynamisk end traditionelt antaget.

De filosofiske materialer understøtter en dialogisk, kritisk tænkende, undersøgende og kerende klassekultur, hvor børn og unge kan forme deres holdning og stillingtagen til de vigtigste filosofiske spørgsmål i deres tilværelse og i skolefagene.

Bunken af betydning

Bunken af betydning

Et scenariedidaktisk rollespil, hvor eleverne står i samme situation, som karaktererne fra Janne Tellers bog Intet.
Den mystiske stemme

Den mystiske stemme

Lad eleverne afsøge og eksperimentere med deres mest mystiske stemmer og derigennem afsøge spørgsmål om identitet.