Undervisningsmaterialer

Filosofisk fortælling

Find dit næste filosofiske undervisningsmaterialer, som inkluderer temaet ‘Filosofisk fortælling’.

Filosofisk fortællinger fletter narrative strukturer ind i filosofisk tankegang. Den tjener til at afdække og formidle filosofiske idéer gennem fortællinger, hvilket gør komplekse begreber tilgængelige og forståelige. Gennem den filosofisk fortælling omsætter teori til narrativer, der engagerer og fremmer refleksion.

Peter Worley demonstrerer i “Once Upon an If”, hvordan filosofiske fortællinger kan anvendes i undervisningen. Hans fortællinger skaber et fælles tredje for filosofisk dialog, der gør komplekse begreber nærværende og engagerende for børn. Worleys tilgang viser, hvordan filosofiske fortællinger kan vække nysgerrighed og stimulere til kritisk tænkning i børne- og ungdomsgrupper.

De filosofiske materialer understøtter en dialogisk, kritisk tænkende, undersøgende og kerende klassekultur, hvor børn og unge kan forme deres holdning og stillingtagen til de vigtigste filosofiske spørgsmål i deres tilværelse og i skolefagene.

51 byggeklodser til at skabe filosofiske fortællinger

51 byggeklodser til at skabe filosofiske fortællinger

Lær at skrive, fortælle og spotte filosofien og skab din første filosofiske fortælling. De 51 byggeklodser er din nye sparringspartner.