51 byggeklodser til at skabe filosofiske fortællinger

Lær at skrive, fortælle og spotte filosofien og skab din første filosofiske fortælling. De 51 byggeklodser er din nye sparringspartner.

Gå fra Læremiddelbruger til læremiddelskaber og skab de fortællinger, som netop din klase har allermest interesse i at filosofere over.

De 51 kort består af 4 kategorier:

1) Filosofisk stimulus: hvordan kan du mediere det filosofiske stof? De filosofiske stimulus-kort præsenterer forskellige modaliteter, og deres særlige karakteristika i relation til filosofien. Du finder forslag til kortfilm, dokumentarer, spil, fortællinger osv., som er velegnet til at filosofere med.

2) Greb om filosofien: Hvad er det filosofiske i de filosofiske fortællinger? Med kortene får du en fremstilling af den flig af filosofien, som er vigtigt at kende til, når du skal vurdere om du har valgt og/eller skabt en filosofisk stimulus.

3) Skab fortællingen: Hvad er en filosofisk fortælling og hvordan kan du skabe den? Her finder du de mange inspirationskilder og genrelån, som du kan bruge til at sammenstøbe til en helt ny filosofisk fortælling.

4) Fortælling, rum, medskabelse: Hvordan fortælle en historie? Den filosofiske fortælling foregår her og nu og den sker mellem fortælleren og tilhørerne. Det skaber intimitet og fleksibilitet, for en fortælling er i højere grad en interaktion, hvor du som fortæller også ”adlyder” dit publikum, når fortællingen finder deres ører og engagement i netop dette nu.

Dyk ned i den filosofiske stimulus – Forældreappen og bliv endnu skarpere på FILOSOFIEN i fortællingen.