Rammesat brug af generativ AI

Rammesat brug af generativ AI

Det kræver noget helt særligt af vores rammesætning, når værktøjerne er baseret på generativ AI, for de kan integreres på så mange forskellige måder i opgaveskrivningen. Med plakaten, som det fælles tredje, kan du sammen med klassen ‘whiteliste’ de...
ChatGPT søger job som skolemakker

ChatGPT søger job som skolemakker

Kunstig intelligens byder sig til som makker i skolearbejdet. Og som en ny art af relation i vores liv. Og som det er med nye teknologier, så kommer de enten bag på os eller vi kommer dem i møde med lidt forståelse og refleksion over hvad vi vil stille op med...
Fanfiction med SkoleGPT

Fanfiction med SkoleGPT

Med Fanfiction og AI skaber I et uendeligt mulighedsrum for at lave meddigtninger og mixe universer. Slideshowet er skabt til at inspirere dit næste litteraturforløb med legende prompting-eksperimenter. I kan fx skabe uetisk journalistisk, fiktive baggrundshistorier...
SkoleGPT Cheatsheet

SkoleGPT Cheatsheet

De voksne har deres prompting Cheatsheets. Og nu har de unge også deres. SkoleGPT Cheatsheet er skabt til den GDPR-sikret generative AI, SkoleGPT, og kan bruges i grundskolen og på videregående uddannelser. Det er udformet som en didaktisk model med fokus på det som...
Anbefalingsalgoritmen FJJQ5

Anbefalingsalgoritmen FJJQ5

Velkommen som praktikanter i Anbefalingsalgoritmen FJJQ5s hovedkvarter. Eleverne er blevet ansat som praktikanter i FJJQ5s hovedkvarter (Interaktivt univers i ThingLink på Skoletube). I dag skal de analysere Peters data og sørge for at Peter forsynes med nye...