Undervisningsmaterialer

Narrativ

Find dit næste filosofiske undervisningsmaterialer, som inkluderer temaet “Narrativ”.

Narrativ, eller fortælling, er et centralt begreb i filosofien, der omhandler menneskets iboende trang til at skabe, fortolke og forstå verden gennem historier. Narrativer giver struktur og mening til vores erfaringer og er afgørende for vores identitetsdannelse og måden, hvorpå vi forstår og interagerer med verden. De kan være personlige, såsom livshistorier, eller kollektive, som de fortællinger, der former kulturer og samfund.

Forestil dig den personlige fortælling af en individuel livsrejse, der omfatter udfordringer, triumfer og transformationer. Denne narrative struktur hjælper os med at forstå og give mening til vores livserfaringer. På samme måde udgør kulturelle og historiske narrativer et fundament for samfundets værdier, traditioner og verdensopfattelse. Disse fortællinger kan både forene og adskille, mens de former vores forståelse af vores plads i verden.

Den franske filosof og historiker Michel Foucault undersøgte, hvordan narrativer er vævet ind i magtstrukturer og videnproduktion. Hans arbejde udforsker, hvordan visse fortællinger bliver dominerende og former vores opfattelse af sandhed og normalitet. På den anden side har den tyske filosof Hans-Georg Gadamer fokuseret på betydningen af narrativer i vores forståelse af historie og tradition, og hvordan disse fortællinger påvirker vores opfattelse af nutiden og fremtiden.

De filosofiske materialer understøtter en dialogisk, kritisk tænkende, undersøgende og kerende klassekultur, hvor børn og unge kan forme deres holdning og stillingtagen til de vigtigste filosofiske spørgsmål i deres tilværelse og i skolefagene.

Karakteren som faldt ud af historien

Karakteren som faldt ud af historien

Bøgerne har deres karakterer og ejer dem på sin vis, men hvad sker der egentlig, hvis en bog helt mister en karakter?