Undervisningsmaterialer

Levende fortælling

Find dit næste filosofiske undervisningsmaterialer, som inkluderer temaet “Levende fortællinger”.

“Levende fortællinger” refererer til de dynamiske og ofte transformative historier, som mennesker skaber og lever igennem i deres liv. Disse fortællinger er mere end bare ord på en side; de er de rige, komplekse og ofte skiftende historier, som folk bruger til at give mening til deres erfaringer, udtrykke deres identitet og forme deres opfattelse af verden. Levende fortællinger er ikke statiske; de udvikler sig med tiden, påvirket af personlige erfaringer, sociale interaktioner og kulturelle kontekster.

Forestil dig en persons livshistorie, der udvikler sig fra barndom til voksenalder. Hver fase i livet bidrager med sine egne kapitler, temaer og vendepunkter, som alle spiller en rolle i den overordnede fortælling. Disse levende fortællinger kan også ses i kulturelle og historiske kontekster, hvor kollektive erfaringer og fortolkninger former gruppens identitet og forståelse af deres sted i verden.

Den franske filosof Paul Ricoeur beskæftigede sig indgående med forholdet mellem fortælling og identitet. Han argumenterede for, at menneskelivet kan forstås som en narrativ struktur, hvor fortællingerne, vi skaber og lever igennem, giver form og mening til vores erfaringer. Ricoeurs ideer om narrativ identitet understreger, hvordan levende fortællinger ikke blot reflekterer, hvem vi er, men også aktivt former vores selvopfattelse og vores forståelse af verden omkring os.

De filosofiske materialer understøtter en dialogisk, kritisk tænkende, undersøgende og kerende klassekultur, hvor børn og unge kan forme deres holdning og stillingtagen til de vigtigste filosofiske spørgsmål i deres tilværelse og i skolefagene.

51 byggeklodser til at skabe filosofiske fortællinger

51 byggeklodser til at skabe filosofiske fortællinger

Lær at skrive, fortælle og spotte filosofien og skab din første filosofiske fortælling. De 51 byggeklodser er din nye sparringspartner.