Helle for at være først

Det er en grundvilkår for børn at nogle er først, nogle skal være et sted i midten og nogle skal være sidst, men hvem og hvorfor?

Find ind til de filosofiske spørgsmål gennem legen – LAVABROEN.

Eleverne skaber lavabroen ved at tegne en lang række felter, der tilsammen danner en bro.

Nu er det bare sådan, at felterne bliver færre, for hvert bane som krydser broen. Når alle mon sikkert over?

Legen er skabt med øje for at der er en væsentlig forskel i udfordringen, alt efter om du er først eller sidst i køen.

Dermed åbnes op for dialogen om hvorfor og med hvilke principper vi kan organiseres i mødet en fælles udfordring og et fælles mål.