Undervisningsmaterialer

Altruisme/egoisme

Find dit næste filosofiske undervisningsmaterialer, som inkluderer temaerne ‘Altruisme og egoisme’.

Altruisme og egoisme er to kontrasterende begreber i filosofi, der beskriver forskellige motiver og handlinger baseret på hensyn til andre versus hensyn til sig selv. Altruisme henviser til en uselvisk bekymring for velfærden for andre, mens egoisme er en adfærd eller holdning, der sætter individets egne interesser først.

Forestil dig en person, der donerer anonymt til velgørenhed (altruisme), i modsætning til en, der donerer for at få anerkendelse eller personlige fordele (egoisme). Den altruistiske handling er motiveret af et ønske om at hjælpe andre uden forventning om gengæld, mens den egoistiske handling er drevet af selvfremmende motiver.

Filosofisk set udgør disse begreber et centralt tema i etiske debatter. For eksempel, i Ayn Rands objektivistiske filosofi, fremmes egoisme som en dyd, hvor individets egeninteresse anses for at være det primære etiske princip. Rand argumenterer for, at egoisme er den sande kilde til menneskelig fremgang og lykke. På den anden side har filosoffer som Peter Singer fremhævet betydningen af altruisme, især i forhold til globale spørgsmål som fattigdom og miljøkriser. Singer argumenterer for, at vi moralsk set bør udvise større bekymring for andre, selv når det indebærer personlige ofre. Disse kontrasterende synspunkter illustrerer det komplekse og ofte kontroversielle felt, der omgiver forståelsen og anvendelsen af altruisme og egoisme i den menneskelige adfærd.

De filosofiske materialer understøtter en dialogisk, kritisk tænkende, undersøgende og kerende klassekultur, hvor børn og unge kan forme deres holdning og stillingtagen til de vigtigste filosofiske spørgsmål i deres tilværelse og i skolefagene.