Undervisningsmaterialer

Tillid og mistillid

Find dit næste filosofiske undervisningsmaterialer, som inkluderer temaerne ‘Tillid og mistillid’.

Tillid og mistillid, i konteksten af K.E. Løgstrups filosofi, er dybt forbundet med hans begreber om suveræne livsytringer og negative livsytringer. Disse koncepter er centrale for at forstå Løgstrups syn på, hvordan mennesker naturligt interagerer og påvirker hinanden i dagligdagen.

Suveræne livsytringer refererer til de umiddelbare, spontane udtryk for omsorg og tillid, som mennesker naturligt viser over for hinanden. Når vi udtrykker ægte tillid til en anden person, anser Løgstrup dette for en suveræn livsytring – en ærlig og umiddelbar handling, der fremmer åbenhed, forståelse og fællesskab. Denne tillid er ikke baseret på en rationel vurdering af den andens troværdighed, men snarere en grundlæggende del af vores menneskelige natur og relationer.

På den anden side betegner negative livsytringer de handlinger eller holdninger, der skader, undergraver eller ødelægger de relationer, som suveræne livsytringer søger at opbygge. Mistillid kan ses som en negativ livsytring, da den kan skabe afstand og mistro mellem mennesker og dermed skade de naturlige, tillidsfulde relationer. Ifølge Løgstrup er disse negative livsytringer ofte et resultat af menneskets forsøg på at beskytte sig selv mod sårbarhed, men de fører til isolation og en forringelse af det fælles liv.

Løgstrups filosofi fremhæver vigtigheden af at nære og værdsætte de suveræne livsytringer, som tillid, for at opretholde sunde og meningsfulde menneskelige relationer. Han opfordrer til en erkendelse af, hvor afgørende disse umiddelbare, positive handlinger er for vores samfund og personlige relationer, og til at undgå de negative livsytringer, der kan føre til mistillid og fremmedgørelse.

De filosofiske materialer understøtter en dialogisk, kritisk tænkende, undersøgende og kerende klassekultur, hvor børn og unge kan forme deres holdning og stillingtagen til de vigtigste filosofiske spørgsmål i deres tilværelse og i skolefagene.

Nissen

Nissen

Kan vi altid stole på vores hukommelse? Og hvis vi vælger at tro på, at vi husker noget korrekt, hvad gør vi så, hvis ingen andre tror på os?