Undervisningsmaterialer

Manipulation

Find dit næste filosofiske undervisningsmaterialer, som inkluderer temaet ‘Manipulation’.

Manipulation refererer i filosofisk kontekst til en form for indflydelse, hvor en person eller gruppe subtilt påvirker en andens tanker, følelser eller adfærd, ofte uden deres fulde viden eller samtykke. Denne indflydelse kan være skjult eller åbenlys og anvendes i forskellige sammenhænge, såsom politik, medier, sociale relationer og markedsføring. Manipulation adskiller sig fra overtalelse ved, at den ofte involverer skjulte motiver og kan indebære en form for bedrag eller misbrug af tillid.

Et eksempel på manipulation kan findes i metaforen om ‘marionetdukken’. Her er personen, der bliver manipuleret, som en marionetdukke, hvis tråde bliver trukket af en anden, ofte uden dukkens viden. Dette billede viser, hvordan en manipulator subtilt og kontrollerende kan styre en andens handlinger og beslutninger, ligesom en dukkefører kontrollerer en marionetdukke.

Et historisk eksempel på brugen af manipulation i filosofien kan findes i Machiavellis værker, især i “Fyrsten”. Machiavelli beskriver, hvordan en hersker kan bruge manipulation som et redskab til at opnå og bevare magt. Hans idéer om brugen af list, bedrag og manipulative taktikker for at styre og påvirke folk er blevet et klassisk studie i politisk filosofi og et eksempel på, hvordan manipulation kan anvendes som et redskab til at opnå magt og kontrol.

De filosofiske materialer understøtter en dialogisk, kritisk tænkende, undersøgende og kerende klassekultur, hvor børn og unge kan forme deres holdning og stillingtagen til de vigtigste filosofiske spørgsmål i deres tilværelse og i skolefagene.

Bunken af betydning

Bunken af betydning

Et scenariedidaktisk rollespil, hvor eleverne står i samme situation, som karaktererne fra Janne Tellers bog Intet.