Undervisningsmaterialer

Kunstig intelligens

Find dit næste filosofiske undervisningsmaterialer, som inkluderer temaet ‘Kunstig intelligens’.

Kunstig intelligens (AI) er et emne af stor filosofisk interesse, der rejser spørgsmål om bevidsthed, etik, menneskets natur og fremtidens samfund. Filosofiske undersøgelser af AI fokuserer på, hvad det betyder at være intelligent, om maskiner kan opnå ægte intelligens eller bevidsthed, og de etiske implikationer af AI’s integration i vores liv.

Et eksempel på de filosofiske overvejelser omkring AI er spørgsmålet om, hvorvidt en AI kan have eller simulere bevidsthed og følelser, og hvad dette betyder for vores forståelse af os selv som mennesker. Denne diskussion berører emner som bevidsthedens natur, fri vilje og menneskets unikke egenskaber sammenlignet med maskiner.

Filosoffer som Daniel Dennett har bidraget til diskussionen om AI, især med hensyn til bevidsthed og kognition. Dennetts arbejde undersøger, hvordan bevidsthed og mentale tilstande kan forklares gennem kognitive videnskaber og hvad dette betyder for vores forståelse af bevidsthed i både mennesker og potentielt AI. Denne debat er central i den filosofiske udforskning af AI, da den berører kernespørgsmål om menneskelig natur, etik og samfundets fremtid i en æra, hvor teknologi og intelligens ikke længere er begrænset til mennesket.

De filosofiske materialer understøtter en dialogisk, kritisk tænkende, undersøgende og kerende klassekultur, hvor børn og unge kan forme deres holdning og stillingtagen til de vigtigste filosofiske spørgsmål i deres tilværelse og i skolefagene.