Undervisningsmaterialer

Etik

Find dit næste filosofiske undervisningsmaterialer, som inkluderer temaet ‘Etik’.

Etik eller moralfilosofi kan defineres som den filosofiske disciplin, der beskæftiger sig med at systematisere, forsvare og anbefale begreber om rigtig og forkert adfærd. Det involverer undersøgelsen af moralske værdier, principper og normer, og det søger at besvare spørgsmål som: Hvad er det gode? Hvad er det rette? Hvad er vores pligter over for andre? Hvordan skal vi træffe moralske beslutninger? Etik spænder over et bredt spektrum af emner, fra teoretiske overvejelser om moralens natur til praktiske spørgsmål om, hvordan man skal handle i konkrete situationer. Filosoffer inden for etik udforsker forskellige etiske teorier og perspektiver for at forstå, hvordan vi kan opnå en dybere forståelse af moralsk handling og beslutningstagning.

De filosofiske materialer understøtter en dialogisk, kritisk tænkende, undersøgende og kerende klassekultur, hvor børn og unge kan forme deres holdning og stillingtagen til de vigtigste filosofiske spørgsmål i deres tilværelse og i skolefagene.