Fungiola

Det nye væsen er et kompromisløst bæredygtighedsperspektiv. Spørgsmålet bliver om det eller mennesket burde herske.

Fungiola er en fantasidyr, som personificerer økologisk balance, mangfoldighed og biodiversitet.

Igennem fortællingerne (Stimulus 1-3) levendegøre Fungiola splittelsen mellem hensynet til naturens og menneskets umiddelbart bedste. Spørgsmålet bliver om mennesket skal stoppe Fungiola eller acceptere, at Fungiola er klodens nye hersker?