Undervisningsmaterialer

Barn/voksen

Find dit næste filosofiske undervisningsmaterialer, som inkluderer temaerne ‘Barn og voksen’.

I moderne filosofi og med inspiration fra posthumanistiske tanker om det ‘posthuman child’, ses barnet ikke længere blot som en forberedelsesfase til voksenalderen, men som en værdifuld og autonom tilstand i sig selv. Dette syn understreger, at barnelivet har sin egen ret og værdi, uafhængigt af voksenlivet.

Forestil dig en skole, hvor børns ideer, følelser og perspektiver vægtes lige så højt som voksnes. I denne kontekst bliver barnets erfaringer, tanker og kreativitet anerkendt som væsentlige bidrag i sig selv, ikke kun som trin i en udvikling mod voksenalderen. Dette synspunkt omfavner ideen om, at børn har unikke måder at forstå og interagere med verden på, som kan være forskellige fra, men ikke underlegne, voksnes perspektiver.

Filosofisk set kan dette syn på barnet findes hos tænkere som Gilles Deleuze og Felix Guattari, hvis idéer om ‘becoming’ og ‘rhizomatiske’ forståelser af identitet og udvikling går på tværs af traditionelle hierarkier og kategorier. De fremhæver, at menneskelig udvikling og erkendelse ikke nødvendigvis følger en lineær eller prædefineret vej. Anvendt på barnet betyder det, at barnets oplevelser og måder at være i verden på er værdifulde og meningsfulde i sig selv, snarere end blot forberedende faser til voksenlivet. Denne moderne forståelse af barnet anerkender børn som komplette, værdifulde individer med deres egne rettigheder, perspektiver og bidrag til samfundet

De filosofiske materialer understøtter en dialogisk, kritisk tænkende, undersøgende og kerende klassekultur, hvor børn og unge kan forme deres holdning og stillingtagen til de vigtigste filosofiske spørgsmål i deres tilværelse og i skolefagene.

Landet hvor voksne bruger sut

Landet hvor voksne bruger sut

Vi lærer børn at bruge en sut, og vi lærer dem at stoppe med at bruge sut. Rejs sammen til landet, hvor sutten bliver brugt af voksne.
Det er IKKE en børnebog

Det er IKKE en børnebog

I de fleste sammenhænge har kompetente voksne afgjort, hvad der er relevant børnelitteratur, men hvad tænker børnene selv?