Samtalekort til forældremødet (indskolingen)

Samtalekortene består af temaer og spørgsmål, som reelt er åbne for dialog og drøftelse.

Brug samtalekortene til at åbne op for en dialog imellem forældrene.

Temaerne og spørgsmålene til samtalekortene er valgt ud fra hvor forældrenes værdier og valg har en indflydelse på kulturen i det store fællesskab.

Spørgsmålene er søgt formuleret neutralt og uden værdiladning, så der ikke fordres bestemte svar og initiativer fra forældrene, men lægges op til en åben dialog.