Rammesat brug af generativ AI

Tag ejerskab over rammesætningen og dialogen omkring elevernes brug af generativ AI.

Det kræver noget helt særligt af vores rammesætning, når værktøjerne er baseret på generativ AI, for de kan integreres på så mange forskellige måder i opgaveskrivningen.

Med plakaten, som det fælles tredje, kan du sammen med klassen ‘whiteliste’ de værktøjer og den måde hvorpå de må benytte generativ AI.

Med plakaten og dialogen skaber du (1) gennemsigtighed (2) laver en klar grænsedragning mellem tilladt og ikke-tilladt brug og (3) kvalificer din og elevernes stillingtagen og refleksion over brugen af AI.

Plakaten gør det fleksibelt. For du kan blot flytte magneterne rundt på de hvide cirkler (= det må du bruge AI-værktøjerne til i denne opgave).

Derigennem holder du også fokus på de positive muligheder.

 

Vil du gerne lave din egen version af plakaten? 

(1) Følg linket og boltre dig i Canva

(2) Opret en kopi af plakaten til dig selv

(3) Tilpas den nye kopi til dit formål

Lad gerne din plakat forblive en del af Canva-dokumentet, så andre kan få glæde af den! Også selvom du kun har lavet ændringer til eksisterende plakater.