Undervisningsmaterialer

Viden

Find dit næste filosofiske undervisningsmaterialer, som inkluderer temaet “Viden”.

Viden er et centralt og flerfacetteret begreb inden for filosofien, ofte defineret som begrundet, sand, formodning (på engelsk Justified, True, Belief). Denne definition forsøger at indfange essensen af, hvad det vil sige at “vide” noget, ved at stille tre kriterier: formodningen om at noget er tilfældet, at det som formodes faktisk er sandt samt tilstedeværelsen af en eller flere gode grunde til at formode at påstanden er sand.

I kontinental filosofi undersøges viden ofte gennem dens forhold til subjektivitet, sprog og magtstrukturer, mens den analytiske tradition fokuserer på spørgsmål om de analytiske betingelser for at viden kan være tilfældet samt begrænsninger for vores viden, som f.eks. de problemer, der opstår når vi forsøger at retfærdiggøre vores formodninger igennem reference til pålideligheden af vores sanser eller lignende.

Forestil dig en arkæolog, der udforsker en gammel civilisation og støder på en hidtil ukendt form for skrift. Ved hjælp af omhyggelig analyse, sammenligning med kendte skrifter og konsultation med eksperter, udleder arkæologen betydningen af skriften. Dette illustrerer, hvordan viden ikke blot er at opdage eller formode, men at etablere et solidt grundlag for vores forståelse. Ligesom arkæologen, der forbinder fortidige kulturer med nutiden gennem beviser, analyse og ekspertise opnår vi viden ved at bygge bro mellem det ukendte og det kendte ved hjælp af rationelle og ofte kollektive bestræbelser.

De filosofiske materialer understøtter en dialogisk, kritisk tænkende, undersøgende og kerende klassekultur, hvor børn og unge kan forme deres holdning og stillingtagen til de vigtigste filosofiske spørgsmål i deres tilværelse og i skolefagene.