Undervisningsmaterialer

Valgfrihed

Find dit næste filosofiske undervisningsmaterialer, som inkluderer temaet “Valgfrihed”.

Valgfrihed er et centralt begreb inden for filosofien, som beskæftiger sig med den menneskelige evne til at træffe beslutninger uafhængigt af ydre tvang og indre nødvendigheder. Det drejer sig om den grad af autonomi og selvbestemmelse, et individ har i sine valg og handlinger. Valgfrihed rører ved grundlaget for etiske teorier, politisk filosofi og personlig moral, idet det udforsker spørgsmålene om ansvar, moral og den menneskelige natur.

Jean-Paul Sartre, en fransk eksistentialistisk filosof, argumenterede for, at mennesket er dømt til frihed, idet han understregede, at vi bærer et ultimativt ansvar for vores valg og deres konsekvenser. Ifølge Sartre eksisterer valgfrihed i spændet mellem vores subjektive oplevelser og den objektive verden, hvilket placerer en enorm vægt på det enkelte individs skuldre. Denne perspektiv fremhæver valgfrihedens dybde og dens betydning for vores eksistentielle realitet, idet det udfordrer os til at erkende vores frihed og de deraf følgende ansvar.

De filosofiske materialer understøtter en dialogisk, kritisk tænkende, undersøgende og kerende klassekultur, hvor børn og unge kan forme deres holdning og stillingtagen til de vigtigste filosofiske spørgsmål i deres tilværelse og i skolefagene.

Landet hvor voksne bruger sut

Landet hvor voksne bruger sut

Vi lærer børn at bruge en sut, og vi lærer dem at stoppe med at bruge sut. Rejs sammen til landet, hvor sutten bliver brugt af voksne.