Undervisningsmaterialer

Fiktion og virkelighed

Find dit næste filosofiske undervisningsmaterialer, som inkluderer temaerne ‘Fiktion og virkelighed’.

Fiktion og virkelighed er centrale filosofiske temaer, der udforsker grænsen mellem det, der er skabt eller forestillet, og det, der faktisk eksisterer eller opleves. Disse temaer rejser spørgsmål om perception, sandhed og skabelsen af mening.

Et eksempel på dette tema kan findes i den måde, hvorpå vi interagerer med litteratur og kunst. Når vi læser en roman eller ser en film, indtræder vi i en verden af fiktion, der føles ægte, mens vi er opslugt af den. Denne oplevelse udfordrer grænserne mellem fiktion og virkelighed og rejser spørgsmål om, hvordan vi skelner mellem de to og hvilken betydning vi tilskriver hver af dem.

Filosofisk set behandles dette tema i dybden af flere tænkere. For eksempel kan den tyske filosof Hans-Georg Gadamer’s hermeneutik anvendes til at forstå, hvordan vi fortolker og giver mening til både fiktive og virkelige oplevelser. Gadamers tilgang betoner dialogen mellem læseren (eller seeren) og værket, hvor forståelse ses som en fusion af horisonter – en sammenblanding af læserens forudforståelse og værkets indhold.

Dette tema afspejler en dybere forståelse af, hvordan mennesker navigerer mellem og integrerer oplevelser fra både fiktionens og virkelighedens verdener i deres bevidsthed og hverdagsliv. Det rejser også vigtige spørgsmål om, hvordan vi skaber mening, forstår vores egen og andres oplevelser, og hvilken rolle fiktion spiller i vores forståelse af verden og os selv.

De filosofiske materialer understøtter en dialogisk, kritisk tænkende, undersøgende og kerende klassekultur, hvor børn og unge kan forme deres holdning og stillingtagen til de vigtigste filosofiske spørgsmål i deres tilværelse og i skolefagene.

Legepladsmysterier fra Monsterskolen 2

Legepladsmysterier fra Monsterskolen 2

På Monsterskolen sker der mange uforklarlige ting i monsterfrikvartererne. Måske menneskebørn kan hjælp med at opklare mysterierne?
Karakteren som faldt ud af historien

Karakteren som faldt ud af historien

Bøgerne har deres karakterer og ejer dem på sin vis, men hvad sker der egentlig, hvis en bog helt mister en karakter?