Introduktion til et i dansk skolekontekst ukendt forfatterskab