Blog

ChatGPT

ChatGPT er vores nye digitale værktøj i undervisningsverdenen. ChatGPT er baseret på et avanceret neuralt netværk, som er designet til at forstå og generere menneskelignende tekst baseret på det input, det modtager. Når du stiller et spørgsmål eller giver en instruktion, kaldes det en “prompt”. En mere detaljeret instruktion eller forudbestemt dialogvejledning kaldes et “superprompt”. Efter at have modtaget dit input, behandler ChatGPT det og producerer et svar, også kendt som “output”. Dette værktøj kan være en uvurderlig ressource i klasseværelset, hvor det kan assistere med at forme vores undervisningspraksis både i forberedelsen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen. På Tankespirerne vil du få inspiration til superprompt til skolefagene og en udførlig vejledning i brugen af ChatGPT.