Få begrebet i tale

6 aktiviteter hvor du bringer det abstrakte begreb i tale på en måde hvor alle kan være med.

Begreber er abstrakte.

Og selvom de taler igennem vores handlinger, beslutninger, værdier og så meget andet hele tiden, så kan de godt være svære at få greb om sprogligt.

Her følger seks aktiviteter samt en række ideer, som venter på at blive udfoldet. Aktiviteter der gør det muligt at få greb om de filosofiske begreber.

Aktiviteterne kan bruges i enhver sammenhæng, hvor et begreb skal bringes i tale. I den filosofiske dialog kan de fx bruges i makkersamtalen eller som en separat i øvelse i mindre grupper før eller efter den filosofiske dialog.

Projicer blot slideshowet op på tavlen og vælg selv om I vil bruge kroppen, tingen, stedet, opbevaringsmetoden, valutaen, analogien eller noget helt syvende til at bringe begrebet til at tale.

Papirsflyver, udråbstegn og tekst