Undervisningsmaterialer

Virkelighed

Find dit næste filosofiske undervisningsmaterialer, som inkluderer temaet “Virkelighed”.

Virkelighed er et grundlæggende filosofisk begreb, der udforsker essensen af det, der eksisterer objektivt og uafhængigt af individuelle opfattelser, forestillinger eller teorier. Dette begreb rejser spørgsmålet om, hvordan, og i hvilket omfang, den ydre verden kan kendes, samt hvad det betyder for noget at “være virkeligt”. I filosofien er der forskellige tilgange til at forstå virkeligheden, fra den platonske idé om uforanderlige og evige former som den højeste virkelighed, til den empiriske opfattelse, hvor virkeligheden er det, der kan observeres og måles.

Den tyske filosof Immanuel Kant skelner mellem ‘tingen i sig selv’ (das Ding an sich) og ‘tingen for os’ (das Ding für uns). Ifølge Kant er virkeligheden i sig selv uopnåelig for menneskelig erkendelse; vi kan kun kende verden, som den fremtræder for os gennem vores sanser og forstandskategorier. Denne distinktion mellem den fænomenale verden (den verden, vi oplever) og den noumenale verden (den verden, som eksisterer uafhængigt af vores perception) fremhæver spændingen mellem det kendte og det uerkendelige og inviterer til en dybere refleksion over grænserne for menneskelig forståelse og erkendelse af virkeligheden.

De filosofiske materialer understøtter en dialogisk, kritisk tænkende, undersøgende og kerende klassekultur, hvor børn og unge kan forme deres holdning og stillingtagen til de vigtigste filosofiske spørgsmål i deres tilværelse og i skolefagene.

Nissen

Nissen

Kan vi altid stole på vores hukommelse? Og hvis vi vælger at tro på, at vi husker noget korrekt, hvad gør vi så, hvis ingen andre tror på os?