Undervisningsmaterialer

Sikkerhed/tvivl

Find dit næste filosofiske undervisningsmaterialer, som inkluderer temaerne ‘Sikkerhed og tvivl’.

“Sikkerhed og tvivl” er to tilsyneladende modsatte begreber, der spiller en central rolle i filosofien. Sikkerhed refererer til en tilstand af klarhed og ubetinget vished, hvor tvivl repræsenterer usikkerhed, spørgsmål eller mangel på fuldstændig overbevisning.

Forestil dig en forsker, der undersøger et nyt videnskabeligt fænomen. I begyndelsen af sin forskning er der meget tvivl og usikkerhed omkring fænomenets natur. Efter omfattende undersøgelser og eksperimenter kan forskeren opnå en vis grad af sikkerhed omkring sine resultater og konklusioner. Denne proces fra tvivl til sikkerhed er en central del af den videnskabelige metode og illustrerer spændingen mellem de to begreber.

I filosofihistorien kan Descartes’ metodiske tvivl nævnes som et eksempel. Descartes begyndte sin filosofiske rejse ved at tvivle på alt, han troede at vide, for at finde en ubestridelig grund for viden. Denne proces førte ham til udsagnet “cogito, ergo sum” (jeg tænker, altså er jeg), som han betragtede som en sikker grund for al videre viden. Descartes’ brug af tvivl som et redskab til at opnå sikkerhed er et centralt moment i den moderne filosofi.

De filosofiske materialer understøtter en dialogisk, kritisk tænkende, undersøgende og kerende klassekultur, hvor børn og unge kan forme deres holdning og stillingtagen til de vigtigste filosofiske spørgsmål i deres tilværelse og i skolefagene.

Nissen

Nissen

Kan vi altid stole på vores hukommelse? Og hvis vi vælger at tro på, at vi husker noget korrekt, hvad gør vi så, hvis ingen andre tror på os?