Undervisningsmaterialer

Perception og Sansning

Find dit næste filosofiske undervisningsmaterialer, som inkluderer temaet ‘Perception og sansning’.

De filosofiske materialer understøtter en dialogisk, kritisk tænkende, undersøgende og kerende klassekultur, hvor børn og unge kan forme deres holdning og stillingtagen til de vigtigste filosofiske spørgsmål i deres tilværelse og i skolefagene.