Undervisningsmaterialer

Indre og ydre

Find dit næste filosofiske undervisningsmaterialer, som inkluderer temaet ‘Indre og ydre’.

De filosofiske materialer understøtter en dialogisk, kritisk tænkende, undersøgende og kerende klassekultur, hvor børn og unge kan forme deres holdning og stillingtagen til de vigtigste filosofiske spørgsmål i deres tilværelse og i skolefagene.