Undervisningsmaterialer

Håb og fortvivlelse

Find dit næste filosofiske undervisningsmaterialer, som inkluderer temaerne: ‘Håb og fortvivlelse’.

Håb er et komplekst fænomen, der involverer både kognitive og konative komponenter. Det er en holdning, der er responsiv over for muligheder og sandsynligheder af fremtidige begivenheder, og adskiller sig fra blotte forventninger ved at reflektere og trække på vores ønsker. Håb er en sammensat holdning bestående af et ønske om et udfald og en tro på udfaldets mulighed. For at håbe skal man ikke kun anse et udfald for muligt, men også affektivt engagere sig i dette udfald på en karakteristisk måde. Dette rejser spørgsmålet om, hvorvidt håb kan reduceres til tro og ønsker​​.

Forestil dig et træ i en ørken. Træet står alene, omgivet af en endeløs udbredelse af sand og tørke. Mod alle odds vokser og blomstrer træet, dets rødder dybt forankret i den sparsomme fugtighed under overfladen. Dette træ er en metafor for håb: det repræsenterer livets sejhed og vækst, selv under de mest udfordrende omstændigheder. Træets evne til at trives i et ugæstfrit miljø afspejler håbets kraft til at nære os i vanskelige tider.

I Antikkens filosofi ses håb ofte som et tegn på utilstrækkelig viden eller let påvirkelighed af ønsketænkning, men det værdsættes også som en reaktion på fortvivlelse. Hesiods fortælling om Pandoras æske, hvor kun håb (elpis) forbliver, antyder at håb kan opretholde menneskelig handling i mødet med udbredt ondskab. I kristendommen, særligt hos Augustin og Thomas Aquinas, er håb en central dyd, der retfærdiggør handlinger på en måde, der ikke er bundet til viden, og som en del af rationel tro.

De filosofiske materialer understøtter en dialogisk, kritisk tænkende, undersøgende og kerende klassekultur, hvor børn og unge kan forme deres holdning og stillingtagen til de vigtigste filosofiske spørgsmål i deres tilværelse og i skolefagene.