Undervisningsmaterialer

Billedgenerativ kunstig intelligens

Find dit næste filosofiske undervisningsmaterialer, som inkluderer temaet ‘Billedgenerativ kunstig intelligens’.

Billedgenerativ kunstig intelligens (AI) i filosofi berører etikken, æstetikken og spørgsmålene om kreativitet i forbindelse med brugen af AI til at skabe visuel kunst. Dette område udforsker grænserne for maskinintelligens og dens rolle i kunstneriske processer.

Forestil dig et AI-system, der kan skabe komplekse og smukke kunstværker baseret på algoritmer og datainput. Dette rejser spørgsmål om, hvad der udgør ægte kreativitet: Er det kunstneriske værdi af et billede mindre, hvis det er skabt af en AI frem for et menneske? Kan en maskine besidde en form for ‘kreativitet’, eller er dette et unikt menneskeligt træk?

En filosofisk tilgang til dette emne kunne tage udgangspunkt i Arthur C. Dantos teorier om kunst og æstetik. Danto fremhævede ideen om, at kunstværkets betydning og værdi ikke blot ligger i det fysiske objekt, men også i den kontekst, det fremstår i, og de fortolkninger det afføder. Han kunne måske argumentere, at selvom en AI skaber et billede, er det menneskets fortolkning og kontekstualisering, der giver værket dets kunstneriske betydning. Således ville brugen af billedgenerativ AI ikke nødvendigvis underminere kunstens værdi, men i stedet udvide vores forståelse af, hvad kunst kan være og hvordan den kan skabes. Denne diskussion berører ikke kun æstetik, men også bredere etiske og filosofiske spørgsmål om teknologiens rolle i vores liv og kultur.

De filosofiske materialer understøtter en dialogisk, kritisk tænkende, undersøgende og kerende klassekultur, hvor børn og unge kan forme deres holdning og stillingtagen til de vigtigste filosofiske spørgsmål i deres tilværelse og i skolefagene.