Undervisningsmaterialer

Betydning

Find dit næste filosofiske undervisningsmaterialer, som inkluderer temaet ‘Betydning’.

Betydning i filosofi er et centralt emne, der behandler, hvordan ord, symboler, handlinger og ideer erhverver mening og hvordan denne mening forstås og fortolkes. Det er et grundlæggende aspekt af sprogfilosofi, semiotik og hermeneutik.

Forestil dig et trafiklys: Den røde farve betyder “stop”, den grønne “kør”. Denne tildeling af betydning til farverne er ikke naturlig, men konventionel – en aftale i samfundet om, hvad disse farver skal betyde i denne kontekst.

Ludwig Wittgenstein, en af de mest indflydelsesrige filosoffer i det 20. århundrede, bidrog væsentligt til forståelsen af betydning. I hans tidlige arbejde, “Tractatus Logico-Philosophicus”, så han betydning som resultatet af korrespondancen mellem sproglige udsagn og fakta i verden. Senere, i “Philosophical Investigations”, udviklede han en mere nuanceret opfattelse, hvor betydning fremstod som en funktion af sproglig brug i specifikke livsformer. Han argumenterede for, at forståelsen af et ord er dybt forankret i dets brug i sproget, hvilket reflekterer den måde, hvorpå sprog er indlejret i og formes af menneskelige aktiviteter og sociale interaktioner. Dette skift i Wittgensteins tænkning markerede en afgørende ændring i tilgangen til sprog og betydning, og understregede det dynamiske og kontekstafhængige aspekt af, hvordan vi forstår og kommunikerer mening.

De filosofiske materialer understøtter en dialogisk, kritisk tænkende, undersøgende og kerende klassekultur, hvor børn og unge kan forme deres holdning og stillingtagen til de vigtigste filosofiske spørgsmål i deres tilværelse og i skolefagene.

Bunken af betydning

Bunken af betydning

Et scenariedidaktisk rollespil, hvor eleverne står i samme situation, som karaktererne fra Janne Tellers bog Intet.