Undervisningsmaterialer

Betro/hemmeligholde

Find dit næste filosofiske undervisningsmaterialer, som inkluderer temaerne ‘Betro og hemmeligholde’.

Betro og hemmeligholde, set fra et erkendelsesteoretisk perspektiv, involverer spørgsmålene om, hvad det betyder at kende en hemmelighed og de etiske implikationer af denne viden.

Forestil dig en forsker, der opdager en vigtig, men potentielt farlig, videnskabelig information. At betro denne information til kollegaer indebærer en tillid til, at de vil anvende den ansvarligt og ikke misbruge den. At hemmeligholde informationen indebærer en erkendelse af, at visse typer viden kan have farlige konsekvenser, hvis de deles bredt.

I erkendelsesteorien beskæftiger filosoffer sig med spørgsmålet om, hvordan og hvorfor vi kender noget. Betoning af ansvarlig omgang med viden finder vi hos filosoffer som Karl Popper, der argumenterede for videnskabens åbenhed, men også for nødvendigheden af etiske overvejelser omkring videnskabelig opdagelse og dens anvendelse. Popper anerkender vigtigheden af at dele viden til videnskabelig fremskridt, men påpeger også behovet for forsigtighed og ansvarlighed i håndteringen af potentiel skadelig eller farlig viden. Dette danner en balance mellem at betro information og at hemmeligholde den af hensyn til det større gode.

De filosofiske materialer understøtter en dialogisk, kritisk tænkende, undersøgende og kerende klassekultur, hvor børn og unge kan forme deres holdning og stillingtagen til de vigtigste filosofiske spørgsmål i deres tilværelse og i skolefagene.

Nissen

Nissen

Kan vi altid stole på vores hukommelse? Og hvis vi vælger at tro på, at vi husker noget korrekt, hvad gør vi så, hvis ingen andre tror på os?