Undervisningsmaterialer

Passende/upassende

Find dit næste filosofiske undervisningsmaterialer, som inkluderer temaet “Passende/upassende”.

“Passende” og “upassende” er begreber, der undersøger grænserne for social adfærd, etik og kulturelle normer. Det passende indebærer handlinger eller udtryk, der er i overensstemmelse med accepterede sociale regler, etiske standarder eller kulturelle forventninger. Det er ofte bundet til konteksten og varierer mellem forskellige samfund og sociale grupper. Omvendt betegner “upassende” det, der falder uden for disse accepterede normer, og som ofte kan forårsage forargelse, ubehag eller misforståelser.

Forestil dig en forretningsmiddag, hvor der findes uudtalte regler for opførsel, påklædning og samtaleemner. Her ville afvigelse fra disse normer – for eksempel ved at bære uformelt tøj eller diskutere kontroversielle emner – blive betragtet som upassende. På den anden side, kan en kunstners kreative udtryk, som bryder med konventionelle æstetiske normer, ses som upassende i nogle cirkler, mens det i andre hylles som nyskabende og modigt.

Den franske sociolog Pierre Bourdieu’s teorier om socialt habitus og felt kan hjælpe med at forstå dette koncept. Ifølge Bourdieu er vores opfattelse af, hvad der er passende og upassende, dybt påvirket af vores sociale position og den kulturelle kapital, vi besidder. Dette perspektiv anskuer passende og upassende adfærd ikke blot som en række objektive standarder, men som en refleksion af de dybere sociale strukturer og magtforhold, der former vores forståelse af verden.

De filosofiske materialer understøtter en dialogisk, kritisk tænkende, undersøgende og kerende klassekultur, hvor børn og unge kan forme deres holdning og stillingtagen til de vigtigste filosofiske spørgsmål i deres tilværelse og i skolefagene.

Det er IKKE en børnebog

Det er IKKE en børnebog

I de fleste sammenhænge har kompetente voksne afgjort, hvad der er relevant børnelitteratur, men hvad tænker børnene selv?