Undervisningsmaterialer

Filosofisk facilitering

Find dit næste filosofiske undervisningsmaterialer, som inkluderer temaet ‘Filosofisk facilitering’.

Filosofisk facilitering med børn, ofte omtalt som P4C, indbyder til en introduktion af filosofiske koncepter gennem dialog og interaktive læringsmetoder. Denne metode fremmer børns evne til at undersøge, stille spørgsmål og reflektere over deres omverden og tanker. Fokus ligger på udviklingen af kritisk tænkning, argumentationsfærdigheder og lytteevner.

Forestil dig filosofisk facilitering som en labyrint, hvor hvert sving og hjørne præsenterer nye ideer og perspektiver. Børnene, som navigerer gennem denne labyrint, udfordres til at tænke kritisk og kreativt, idet de udforsker forskellige filosofiske stier og overvejer forskellige synsvinkler.

Peter Worleys arbejde med The Philosophy Foundation eksemplificerer denne tilgang. Ved at bruge historiefortælling og dialog gør Worley komplekse filosofiske ideer tilgængelige og interessante for børn. Samtidig bygger facilitatorens værktøjskasse på en moderne videreudvikling af den sokratiske dialogform, som er tilpasset nutidig pædagogik og 60 års afprøvning i skoler i særligt de engelsktalende lande.

De filosofiske materialer understøtter en dialogisk, kritisk tænkende, undersøgende og kerende klassekultur, hvor børn og unge kan forme deres holdning og stillingtagen til de vigtigste filosofiske spørgsmål i deres tilværelse og i skolefagene.