Undervisningsmaterialer

Erindring

Find dit næste filosofiske undervisningsmaterialer, som inkluderer temaet ‘Erindring’.

Erindring, et væsentligt begreb i både filosofi og psykologi, refererer til hukommelsen af personlige oplevelser og begivenheder. I filosofien undersøges erindring ofte i forhold til dens pålidelighed, subjektive natur og rolle i dannelsen af identitet. Denne tilgang fokuserer på, hvordan personlige erfaringer og fortiden opfattes og genfortolkes gennem erindringer, og hvordan disse erindringer påvirker individets selvforståelse og virkelighedsopfattelse.

Et historisk eksempel på filosofisk undersøgelse af erindring er Henri Bergsons begreb om “ren erindring” (mémoire pure). Bergson skelner mellem habituel og ren erindring, hvor den første er praktisk og knyttet til hverdagens handlinger, mens den rene erindring er en uafhængig og autentisk genoplivning af fortiden. Denne skelnen understreger kompleksiteten i erindringsprocessen og dens betydning for forståelsen af tid og bevidsthed. Bergsons arbejde belyser den dybe filosofiske dimension af erindring og dens rolle i vores forståelse af os selv og vores historie.

De filosofiske materialer understøtter en dialogisk, kritisk tænkende, undersøgende og kerende klassekultur, hvor børn og unge kan forme deres holdning og stillingtagen til de vigtigste filosofiske spørgsmål i deres tilværelse og i skolefagene.

Nissen

Nissen

Kan vi altid stole på vores hukommelse? Og hvis vi vælger at tro på, at vi husker noget korrekt, hvad gør vi så, hvis ingen andre tror på os?