Undervisningsmaterialer

Eksperiment

Find dit næste filosofiske undervisningsmaterialer, som inkluderer temaet ‘Eksperiment’.

Eksperimentet i filosofi er en metode, der anvendes for at undersøge og belyse komplekse begreber og teorier. I eksperimentel filosofi bruger forskere metoder, der traditionelt er associeret med sociale videnskaber, for at stille filosofiske spørgsmål og indsamle empiriske data som svar. Denne tilgang gør det muligt at udforske, hvordan almindelige mennesker tænker og reagerer på filosofiske problemer, og giver dermed et mere jordnært perspektiv på ofte abstrakte og teoretiske spørgsmål.

Forestil dig eksperimentet i filosofi som et teleskop. Ligesom et teleskop bringer fjerne stjerner og galakser inden for vores synsvidde og gør dem tilgængelige for detaljeret observation, bringer filosofiske eksperimenter abstrakte og teoretiske begreber ned til et mere håndgribeligt og empirisk undersøgeligt niveau.

Et historisk eksempel på brugen af eksperiment i filosofi er tankeeksperimenter. Disse mentale øvelser, som udføres i filosoffens sind, har været en central del af filosofisk metode gennem tiderne. Et berømt eksempel er John Searles ‘Chinese Room’ argument, som udfordrer ideen om, at en computer kan have ‘sind’ eller ‘forståelse’. Tankeeksperimenter som dette er værktøjer, der bruges til at udforske og kritisere filosofiske teorier og begreber på en måde, der ikke kræver fysisk eksperimentering, men snarere nøje ræsonnement og forestillingsevne.

De filosofiske materialer understøtter en dialogisk, kritisk tænkende, undersøgende og kerende klassekultur, hvor børn og unge kan forme deres holdning og stillingtagen til de vigtigste filosofiske spørgsmål i deres tilværelse og i skolefagene.

10 tematiske læsekort til frilæsningen

10 tematiske læsekort til frilæsningen

10 læsekort, der sætter fokus på læseopmærksomhed, fordybelse, læsemiljø, læsesamvær og det at finde og prøve forskellig litteratur.