Undervisningsmaterialer

Eksistens

Find dit næste filosofiske undervisningsmaterialer, som inkluderer temaet ‘Eksistens’.

Eksistens, et dybtgående tema i filosofi, koncentrerer sig om det essentielle spørgsmål: ‘Hvad betyder det at eksistere?’ Denne tilstand, som vi oplever som vores væren, bliver undersøgt i filosofien for at udforske, hvordan vi, både som enkeltpersoner og som kollektiver, lever og engagerer os i verden. Inden for kontinental filosofi, især i eksistentialisme og fænomenologi, er der en intens fokusering på, hvordan individets subjektive erfaring af at være i verden påvirker deres selvopfattelse og forståelse af virkeligheden.

Martin Heidegger, en fremtrædende skikkelse inden for fænomenologien, har bidraget væsentligt til forståelsen af eksistens med sit begreb ‘Dasein’, som direkte oversættes til ’tilstedeværelse’. Heidegger beskæftiger sig med den menneskelige tilværelse som en erkendelse af at være placeret i verden, konstant mødt med valg og muligheder. Han distancerer sig fra den religiøst funderede eksistentialisme, der fokuserer på åndelige eller guddommelige aspekter af eksistens, såvel som fra den ateistiske eller agnostiske eksistentialisme, som centrerer sig om individuel frihed og en verden uden forudbestemt mening. Heideggers synspunkt fremhæver menneskelig eksistens’ indlejrede betingelser og nødvendigheden af at navigere i denne tilværelse.

De filosofiske materialer understøtter en dialogisk, kritisk tænkende, undersøgende og kerende klassekultur, hvor børn og unge kan forme deres holdning og stillingtagen til de vigtigste filosofiske spørgsmål i deres tilværelse og i skolefagene.

Skal vi beholde ordet?

Skal vi beholde ordet?

Omdan klassen til et almægtigt tribunal og undersøg, om vi skal beholde eller forkaste ordet.