Undervisningsmaterialer

Definition

Find dit næste filosofiske undervisningsmaterialer, som inkluderer temaet ‘Definition’.

Definition i filosofi er et komplekst område, der omhandler forskellige typer og tilgange til at forstå og fastlægge betydningen af ord, begreber og fænomener.

Der findes flere typer af definitioner, herunder nominelle og reelle definitioner, men også andre tilgange, der anerkender det flertydige og dynamiske aspekt af sproget. En nominel definition beskriver, hvordan et ord eller udtryk anvendes i dagligdagen, for eksempel en nominel definition af ‘kærlighed’ som en følelsesmæssig tilknytning. I modsætning hertil søger en reel definition at nå frem til essensen af et fænomen, som i Platons forsøg på at definere begreber som ‘fromhed’ i hans dialoger.

Denne sondring mellem forskellige typer af definitioner leder til dybere ontologiske spørgsmål om naturen af betydning. Nogle filosoffer, som Ludwig Wittgenstein, argumenterer for, at betydningen af ord er grundlæggende bundet til deres brug i sproget og derfor ikke har en uafhængig essens. Dette står i kontrast til en mere traditionel opfattelse, hvor ord antages at have faste betydninger, der afspejler en underliggende virkelighed. Wittgensteins perspektiv udfordrer ideen om faste, objektive definitioner og fremhæver, hvordan sproglig betydning opstår gennem konventioner og sociale processer.

Disse forskellige syn på definitioner og betydning afspejler en bredere debat i filosofi om forholdet mellem sprog, tænkning og virkelighed. De rejser spørgsmålet om, hvorvidt betydning og sandhed kan fastlægges objektivt, eller om de altid er subjektive og kontekstafhængige. Denne debat er central for forståelsen af sprogfilosofi og erkendelsesteori.

De filosofiske materialer understøtter en dialogisk, kritisk tænkende, undersøgende og kerende klassekultur, hvor børn og unge kan forme deres holdning og stillingtagen til de vigtigste filosofiske spørgsmål i deres tilværelse og i skolefagene.

Faget fanger (dansk)

Faget fanger (dansk)

Spillet er lige så morsomt og hjertebankene, som det er frustrerende, når man ikke kan komme op med et eksempel på et af fagenes fagord.